In het najaar van 1967 nam de toenmalige commandant, Paul Veranneman, het initiatief om in Roeselare een jeugdbrandweerkorps op te starten. "Op dat moment was dat een unicum in België", vertelt Philip Soenen (57), verantwoordelijke van deze jeugdbrigade en zelf al bijna een kwarteeuw lid. "Hij had vernomen dat zoiets in het merendeel van de ons omringende landen bestond en onze Rodenbachstad hier misschien wel de spits kon afbijten. De voorbereidingen werden door André Caen, Jozef Lefere, Marcel Vandendriessche en Roger Vandenhende genomen. Ze besloten om maximum twintig leden toe te laten. De eerste bijeenkomst vond plaats op de derde zondag van januari 1968. Na een eerste kennismaking, wat stapoefeningen, een groepsfoto en heel wat goeie voornemens vertrokken ze voor een groot avontuur. Tijdens een eerste deelname aan een internationaal kamp in Duitsland wist ons nieuwe jeugdkorps zich al te onderscheiden. Ook nu blijft Roesela...

In het najaar van 1967 nam de toenmalige commandant, Paul Veranneman, het initiatief om in Roeselare een jeugdbrandweerkorps op te starten. "Op dat moment was dat een unicum in België", vertelt Philip Soenen (57), verantwoordelijke van deze jeugdbrigade en zelf al bijna een kwarteeuw lid. "Hij had vernomen dat zoiets in het merendeel van de ons omringende landen bestond en onze Rodenbachstad hier misschien wel de spits kon afbijten. De voorbereidingen werden door André Caen, Jozef Lefere, Marcel Vandendriessche en Roger Vandenhende genomen. Ze besloten om maximum twintig leden toe te laten. De eerste bijeenkomst vond plaats op de derde zondag van januari 1968. Na een eerste kennismaking, wat stapoefeningen, een groepsfoto en heel wat goeie voornemens vertrokken ze voor een groot avontuur. Tijdens een eerste deelname aan een internationaal kamp in Duitsland wist ons nieuwe jeugdkorps zich al te onderscheiden. Ook nu blijft Roeselare in het buitenlandse jeugdbrandweergebeuren een gekende naam.""Het uiteindelijk doel was jongeren in contact brengen met de brandweer", verduidelijkt Philip. "Bij een jeugdkorps maken jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar op een ontspannen manier kennis met het brandweergebeuren. Ze leren een frituurpan blussen, leren omgaan met kleine blusmiddelen en volgen een cursus EHBO. Onder begeleiding van gemotiveerde brandweerlui ervaren ze op een ongedwongen manier de basisbegrippen brandbestrijding, het redden van een slachtoffer en veiligheid. Naast die oefeningen worden ook uitstappen georganiseerd. Spel zonder grenzen, een nationale brandweerwedstrijd en ook de nationale dag van de Jeugdbrandweer staat elk jaar op het programma. Tijdens de zomermaanden gaan we op kamp naar één van de ons omringende landen. Dat geeft onze jongeren de kans om te verbroederen met jeugdbrandweerkorpsen uit Nederland, Spanje en Duitsland." Momenteel telt de Roeselaarse jeugdbrandweer 26 leden. "Het zijn jonge mensen die belangstelling tonen omdat ze een demonstratie hebben meegemaakt, langsgekomen zijn op een opendeurdag of familieleden hebben die ook lid zijn. Het voordeel van onze vereniging is dat je die jongelui gedurende zes jaar beter leert kennen en ondertussen kunt oordelen of ze geschikt zijn voor het korps. Hierdoor verloopt de doorstroming beter. Tijdens hun lidmaatschap worden ze vanzelfsprekend voorbereid om later in dienst te treden. Vroeger werd die stap automatisch genomen. Voor de hervormingen van 2015 bestond vijftig procent van ons korps uit ex-jeugdleden. Tegenwoordig is dit nog steeds zo'n 40 procent." Deze jeugdige vereniging is dus duidelijk een kweekvijver van toekomstige brandweerlui.De technische ontwikkelingen volgen elkaar volgens Philip in sneltempo op. "Nieuwe taken dienen zich aan. Van een hedendaagse brandweerman/vrouw wordt steeds meer gevraagd en geëist. Naast die individuele vaardigheden is samenwerken in groep essentieel. Waarden zoals vertrouwen en respect, zin voor verantwoordelijkheid en eerlijkheid zijn van groot belang om de brandweertaak optimaal te kunnen uitvoeren. Je moet de Belgische nationaliteit hebben en in Roeselare wonen. Fysisch en medisch geschikt zijn en logischerwijze toelating hebben van je ouders."KTA-studente Jana Delchambre (15) en haar broer Nick Delchambre (18) uit Rumbeke, zijn respectievelijk vier en vijf jaar lid van het jeugdkorps. "De boeiende verhalen van mijn beste vriend overtuigden mij om ook de stap te zetten", vertelt Nick, die het 7de jaar Business Support volgt in de Burgerschool. "Ik kwam in een nieuwe wereld terecht. Je leert heel veel bij en ik heb die kennis ook al kunnen toepassen. Vorige zomer deed ik vrijwilligerswerk in het rusthuis. Iemand van de bewoners was tijdens het vieruurtje aan het stikken in haar koffie. Niemand van de vaste begeleiders was aanwezig dus heb ik ingegrepen en de technieken van de EHBO-lessen onmiddellijk toegepast. Moest ik die cursus niet gevolgd hebben, was die vrouw hoogstwaarschijnlijk gestorven", aldus een bescheiden held. Jana is door de positieve ervaringen van haar broer ook ingestapt. "Je leert hoe je rustig moet blijven tijdens panieksituaties. De vriendschap tussen de leden is ook iets om te koesteren. We komen om de veertien dagen samen. Telkens van 8.30 tot 10.30 uur. De ene week spreken we af in de kazerne. De andere sessie gaat op verplaatsing door. Soms hebben we een activiteit samen met de jeugdbrandweer van Izegem. Elke zomer vindt er ook een internationaal kamp plaats met verschillende jeugdkorpsen uit Europa. Dit jaar waren wij de gastheren. Ik heb mij rot geamuseerd", klinkt het bij een enthousiaste brandweervrouw. (KK)