Het betekent dat de Scholengroep Sint-Rembert vanaf september volgend jaar uit vijftien basisscholen zal bestaan - waarvan eentje voor buitengewoon onderwijs - plus zeven secundaire scholen, een internaat en een dienst kinderopvang. De scholen zijn gelegen in Torhout, Handzame, Ichtegem, Koekelare, Lichtervelde en Zedelgem. De scholengroep telt momenteel zo'n 8.500 leerlingen en ongeveer 1.235 personeelsleden. Met de toetreding van de Revinzeschool komen daar straks nog zowat 500 kinderen en 50 personeelsleden bij.
...

Het betekent dat de Scholengroep Sint-Rembert vanaf september volgend jaar uit vijftien basisscholen zal bestaan - waarvan eentje voor buitengewoon onderwijs - plus zeven secundaire scholen, een internaat en een dienst kinderopvang. De scholen zijn gelegen in Torhout, Handzame, Ichtegem, Koekelare, Lichtervelde en Zedelgem. De scholengroep telt momenteel zo'n 8.500 leerlingen en ongeveer 1.235 personeelsleden. Met de toetreding van de Revinzeschool komen daar straks nog zowat 500 kinderen en 50 personeelsleden bij."We kunnen het proces van bestuurlijke schaalvergroting nu afronden en ons nog sterker toeleggen op de optimalisering van alles wat ons kwaliteitsvol onderwijs ten goede komt", zegt Ann Stael, algemeen directeur van de Scholengroep Sint-Rembert en... al sinds haar prille kindertijd bewoner van de wijk Don Bosco.Jarenlang heeft vbs De Revinze vastgehouden aan haar zelfstandigheid, maar in de huidige tijden van schaalvergroting was dat niet langer houdbaar. "De beslissing die nu gevallen is, werd genomen na een reeks constructieve en transparante vergaderingen die in het schooljaar 2016-2017 van start zijn gegaan", vervolgt Ann. "We hebben zowel op bestuurs- als directieniveau informatie uitgewisseld. Daarbij ging het over de pedagogische werking van de scholen, het personeelsbeleid en het financiële beleid. Beide scholen kenden elkaar trouwens al dankzij de jarenlange vlotte samenwerking in de overkoepelende Scholengemeenschap Sperregem.""We hebben met onze school alle opties overwogen en de tijd genomen om die te onderzoeken", zegt Luc Claeys, al vele jaren voorzitter van het schoolbestuur van De Revinze. "Altijd hebben we het belang van de kinderen vooropgesteld en dat doen we nu ook. Tijdens het lopende schooljaar zal de tijd genomen worden om de instap in de Scholengroep Sint-Rembert goed voor te bereiden. We gaan daarbij uit van het principe dat wat dichtbij de kinderen kan gebeuren, ook het best in de school zelf gebeurt. Ondersteunende opdrachten zijn anderzijds voorzien op het algemene niveau van de Scholengroep Sint-Rembert. Onze directeur wordt opgenomen in het directieteam van de scholengroep en in de participatieorganen is er ruimte voor een delegatie van De Revinze."Voor het onderwijzend personeel verandert er op 1 september 2020 niets met betrekking tot hun statuut, want dat wordt geregeld op het niveau van de scholengemeenschap. De overige personeelsleden worden overgenomen door de nieuwe vzw.De Revinzeschool gaat terug tot 1877, toen ze door de Zusters van de Heilige Vincentius als Sint-Pietersschool werd opgericht. De zusters ruilden in 1968 hun klooster in de Revinzestraat voor een woning om er het kinderdagverblijf Mezennestje op te richten. De gebouwen van 't Mezennestje zijn sinds eind vorig schooljaar ter beschikking van de Revinzeschool gesteld als gevolg van de verhuizing van het kinderdagverblijf naar de hoek van de Oostendestraat met de Sint-Rembertlaan. Zo kan de school gebruikmaken van de extra ruimte, ter beschikking gesteld door de vzw Parochiale Werken Decanaat Torhout.