Het revalidatiecentrum van MPI De Kindervriend heeft er een pak werkruimte bij gekregen. De medewerkers kunnen nu ook gebruik maken van een deel van het voormalige klooster in Rollegem. Daarvoor werden het pastoriegebouw, waar het revalidatiecentrum al een tijd is gehuisvest, en het klooster door een zwevende passerelle in glas met elkaar verbonden. "We zijn blij met de extra ruimtes en ook van buitenaf oogt alles goed", aldus directeur Danny De Coene. "Het is wel jammer dat we ondanks die forse uitbreiding nog niet iedereen kunnen helpen. Nu volgen er 65 kinde...

Het revalidatiecentrum van MPI De Kindervriend heeft er een pak werkruimte bij gekregen. De medewerkers kunnen nu ook gebruik maken van een deel van het voormalige klooster in Rollegem. Daarvoor werden het pastoriegebouw, waar het revalidatiecentrum al een tijd is gehuisvest, en het klooster door een zwevende passerelle in glas met elkaar verbonden. "We zijn blij met de extra ruimtes en ook van buitenaf oogt alles goed", aldus directeur Danny De Coene. "Het is wel jammer dat we ondanks die forse uitbreiding nog niet iedereen kunnen helpen. Nu volgen er 65 kinderen bij ons actief therapie. Ongeveer de helft van hen zijn kinderen van De Kindervriend zelf. Momenteel staan er een kleine dertig kinderen op de wachtlijst. De gemiddelde wachttijd is acht tot negen maanden."De directeur stelt dat het M-decreet daarmee te maken heeft. "Door het M-decreet is het eigenlijk nog erger geworden. Scholen kunnen kinderen die met meervoudige problemen kampen niet altijd alleen aan. Zij komen dan naar hier. Van de ouders krijgen we alvast positieve feedback: als we tevredenheidsenquêtes laten invullen, stellen de ouders altijd dat ze tevreden zijn. Behalve dan over het feit dat ze zo lang moesten wachten. Maar daar kunnen wij niets aan doen."Het revalidatiecentrum verhuisde in 2005 van de Tombroekstraat 47, waar nu de kinderopvang van Effect is, naar de vroegere pastorie van Rollegem, in dezelfde straat. In april 2016 verlieten de laatste drie zusters het klooster naast de pastorie. Het was de bedoeling om de eerste verbouwingswerken aan het klooster te starten in september van datzelfde jaar, maar de planning werd gewijzigd. "Begin vorig jaar kon er eindelijk gestart worden. Het indoorspeelpark Ferreland in een deel van de vroegere kapel op de eerste verdieping van het oude klooster was toen al in gebruik. Een tussenwand in glas met een foto van de zee zorgt voor de afscheiding van Ferreland." In de bovengang waar de zusters vroeger hun kamers hadden, werden grotere lichte ruimtes gecreëerd voor therapie en meteen werd ook het gebrek aan opbergruimte opgelost door een lange kastengang. Er kwam ook een geluidsarm gemaakte audioruimte met voor 13.000 euro aan apparatuur, gefinancierd door subsidies aangevuld met sponsoring door Inner Wheel en Rotary. Er zijn ook twee ruimtes die afgescheiden zijn door een one way screen, om te kunnen observeren. De ruimtes in het klooster konden in september in gebruik genomen worden. Het revalidatiecentrum verhuisde toen tijdelijk om het oude pastoriegebouw te kunnen aanpakken. Daar kwamen een aparte wachtzaal, therapieruimtes, aangepaste toiletten voor rolstoelgebruikers en aparte lokalen voor de psychologe, orthopedagoge, psychomotoriek en een dokterskabinet. Er werd in totaal voor 580.000 euro aan werken uitgevoerd. Deze werden voor een derde gesubsidieerd.(Els Deleu)