Opmerkelijk was ook het feit dat er nog niemand te diep in het glas had gekeken, zoals dat ...

Opmerkelijk was ook het feit dat er nog niemand te diep in het glas had gekeken, zoals dat vroeger wel eens het geval was. In alle scholen begon de ochtend met een ontbijt, gevolgd door tal van buiten- en binnenactiviteiten, alleen in GO! Futura hield men alles binnenschools. In totaal waren er 330 leerlingen die de 100 dagen mochten beleven, waarvan 8 in GO! Futura, 82 in het VTI Sint-Lucas, 106 in Sint-Joris en 124 in het Sint-Aloysiuscollege.(WO)