De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een initiatief van Iedereen Leest. De KJV brengt kinderen en jongeren van vier tot zestien jaar in contact met recente, kwalitatieve jeugdboeken. "Als Openbare Bibliotheek Brugge coördineren wij de werking van de KJV in Brugge", zegt Marilyne Watteeuw, verantwoordelijke voor KJV-Brugge. "Een team enthousiaste vrijwilligers, zowel van bin...

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een initiatief van Iedereen Leest. De KJV brengt kinderen en jongeren van vier tot zestien jaar in contact met recente, kwalitatieve jeugdboeken. "Als Openbare Bibliotheek Brugge coördineren wij de werking van de KJV in Brugge", zegt Marilyne Watteeuw, verantwoordelijke voor KJV-Brugge. "Een team enthousiaste vrijwilligers, zowel van binnen als buiten onze bib, begeleidt elk een leesgroep. De kinderen lezen acht boeken per jaar."Naast een start- en een slotvergadering, gepland op vrijdag 27 maart 2020 in de leeszaal van hoofdbibliotheek Biekorf, komen de kinderen en jongeren van hun leeftijdsgenoten nog zes keer samen om de boeken te bespreken en erover te stemmen. "De 105 kinderen en jongeren - een recordaantal overigens - zijn opgedeeld in zes groepen. Dit gebeurt volgens hun leeftijdscategorie", aldus Watteeuw.In groep één (tot zes jaar) zitten elf kinderen, in groep twee (van zes tot acht jaar) zijn dat er liefst 32, groep drie (acht tot tien jaar) telt 19 kinderen, 25 tieners zitten in groep vier (tien tot twaalf jaar), groep vijf is een elftal (twaalf tot veertien jaar) en groep zes tenslotte (veertien tot zestien jaar) blijkt met zeven deelnemers de kleinste bende. "Iedereen geven we een leesdagboekje mee", onderstreept Watteeuw. "Over elk boek kunnen ze hun mening erover neerschrijven. Daarnaast vragen we hen welke woorden het best bij deze titel passen: grappig, spannend, gezellig, saai, droevig of te moeilijk. Ze kunnen ook aangeven welk boek ze beter vinden en wat voor hen het mooiste woord of de fraaiste zin is van de desbetreffende titel. Tevens geven we hen de mogelijkheid een portret te maken van hun favoriete personage."Nieuw dit jaar zijn de KJV-bijeenkomsten in bibliotheek De Dijk, gelegen aan de Blankenbergse Steenweg 221. "De allerjongste leeftijdsgroepen kunnen nu dus ook terecht in Sint-Pieters", zegt Watteeuw.(SVV)