Sabien Lahaye-Battheu lichtte het actieplan toe in Roeselare. Een eerste actiepunt is de digitale ondersteuning van kinderen en jongeren. Zo wil de provincie computers en toebehoren inzamelen voor kinderen die thuis niet beschikken over het nodige materiaal.
...

Sabien Lahaye-Battheu lichtte het actieplan toe in Roeselare. Een eerste actiepunt is de digitale ondersteuning van kinderen en jongeren. Zo wil de provincie computers en toebehoren inzamelen voor kinderen die thuis niet beschikken over het nodige materiaal. Dat ICT-materiaal zal verkrijgbaar zijn in open leercentra, via tijdelijke of permanente terbeschikkingstelling. Zowel kinderen als ouders worden wegwijs gemaakt in programma's en applicaties die op school worden gebruikt.De provincie wil samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen lokale besturen stimuleren om hun onderwijsinstellingen maximaal te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis. Dit kan door de besturen te versterken in hun lokale brugfigurenwerking. Brugfiguren zorgen onder meer dat obstakels door afstandsonderwijs weggewerkt werden, onder meer door aan huis te gaan en lespakketten te bezorgen.De provincie zal ook netwerken oprichten die bijvoorbeeld kwetsbare jongeren uit het zesde en zevende jaar technisch en beroepsonderwijs samenbrengen. Die groep staat voor een cruciaal moment om hun kwalificatie te halen. Het is belangrijk dat zij via leeftijdsgenoten het goede duwtje in de rug krijgen om die kwalificatie ook effectief te halen.De twee nieuwe provinciale reglementen 'Flankerend Onderwijs' die dit voorjaar door de provincieraad zijn goedgekeurd, worden versterkt. Met deze reglementen wil de provincie innovatieve onderwijsprojecten in West-Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Het budget is met 100.000 euro verhoogd naar een jaarlijks beschikbaar budget van 350.000 euro. De volgende indieningsdatum is 15 oktober. Na een eerste oproep dit voorjaar werden al negen projecten goedgekeurd. Aanvragen kunnen hier gebeuren. "Wanneer jongeren die naar een secundaire school gaan, moeilijkheden kennen met hun schooltraject, kunnen ze bij VLOT terecht", vertelt teamverantwoordelijke Christophe Swyngedouw."Met deze jongeren gaan we vier dagen per week aan de slag rond communicatie, sociale vaardigheden en teambuilding maar ook met sport en vrijwilligerswerk. Geheel het VLOT-traject gebeurt in nauw overleg met de school en wanneer de jongere klaar is om opnieuw naar school te gaan, komt er ook een vertrouwenspersoon op school die hem of haar blijft begeleiden.""We hebben al projecten die complementair zijn met de provincie", besluit Ellen Coghe, beleidsmedewerker flankerend onderwijsbeleid van de stad Roeselare. "Samen met het katholiek en gemeenschapsonderwijs en andere onderwijspartners in het secundair onderwijs hebben we een werkgroep opgericht die zich richt op kwetsbare jongeren en die preventief probeert te werken rond ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen. Er dreigt nu bijvoorbeeld een schorsing voor 264 leerlingen. Dat is misschien niet zo veel op een totaal van meer dan 7.000 leerlingen, maar we moeten echt proberen iedereen aan boord te houden."