Vrijdag 10 januari vindt de officiële opening plaats van Gebouw F plaats. We kregen alvast een rondleiding onder aanvoering van directeur Luc Berteloot in wat vroeger de habitat was voor het Financiën-personeel. De eerste aanzet tot aankoop van het gebouw werd al in 2014 gegeven. Het gebouw werd aanvankelijk verder verhuurd aan de oorspronkelijke eigenaar, maar de jongste jaren werkte er nog bitter weinig personeel.
...

Vrijdag 10 januari vindt de officiële opening plaats van Gebouw F plaats. We kregen alvast een rondleiding onder aanvoering van directeur Luc Berteloot in wat vroeger de habitat was voor het Financiën-personeel. De eerste aanzet tot aankoop van het gebouw werd al in 2014 gegeven. Het gebouw werd aanvankelijk verder verhuurd aan de oorspronkelijke eigenaar, maar de jongste jaren werkte er nog bitter weinig personeel.Geleidelijk aan waren al de oorspronkelijke burelen omgevormd tot tijdelijke klaslokalen. De scholieren van Campus IdP hielden er hun modeshow en de leerlingen van de Middenschool voerden er hun totaalspektakel Ondersteboven op.Maar er drong zich een grondige renovatie op. Het laatste half jaar werd het gebouw duchtig onder handen genomen. Het werd volledig gestript. Containers met afval werden afgevoerd en ook leerkrachten en vrijwilligers sprongen bij. Ondertussen kregen de leerlingen les in de oude gebouwen van het klooster, sommigen zelfs in de keuken waarin de Zusters van Maria vroeger kookten. Ondertussen werden in het vernieuwde F-gebouw aan de andere kant van de Kasteelstraat in november 2019 al examens afgenomen en in december vonden er al lessen plaats. Het gebouw telt drie verdiepingen, die voor het gemak van de leerlingen elk hun kleur dragen. Drie keer 700 vierkante meter ruimte, betekent in totaal ruim 2.000 vierkante meter aan extra plaats. Ook de centrale ICT-dienst van de scholengroep vond er een ideale plaats op het gelijkvloers, terwijl de kelder dienst doet als serverlokaal. De totale make-over van het gebouw vond plaats van juni tot eind november 2019, toen het gebouw werd opgeleverd. De aannemer werkte aan een razend tempo door. Alle elektriciteitsleidingen en verlichting waren aan vervanging toe. De linoleum-vloerbekleding werd verwijderd, alle ramen werden vervangen en de trappen werden conform veiligheidsvoorschriften aangepast. Het vernieuwde F-gebouw biedt nu plaats op de gelijkvloerse verdieping aan het bureau van de directeur, een technieklokaal en een ruim MAVO-lokaal. Dit langs de kant van het Vredegerecht. Aan de andere kant van de gang - dus kant Dirk Martenslaan - zijn de ICT- en wetenschapslokalen, evenals de toiletten.Op de eerste verdieping bevindt zich een vergaderlokaal, een stockeer- en leslokaal, een lokaal voor plastische opvoeding en ook opnieuw toiletten. Op de tweede verdieping bevindt zich een boterhamrefter die later ook dienst zal kunnen doen als een dubbel leslokaal om aan co-teaching te doen. Het is immers zo dat de bouwwoede in de Middenschool nog niet is gestild. In het kader van het 'Scholen van Morgen-project' verrijst er straks naast het hoofdgebouw van de Middenschool in de Kasteelstraat 28 een nieuwbouw. De werken starten daar in februari 2020, de oplevering is voorzien voorzien voor eind mei 2021. Ook dat gebouw zal drie verdiepingen tellen. Op het gelijkvloers komt polyvalente zaal voor warme maaltijden. "Die zaal zal ook voor andere doeleinden dan louter schoolse activiteiten kunnen ingezet worden", stipt coördinerend Prizma-directeur Patricia Joosten aan. Op de eerste verdieping komt er een refter met een capactiteit voor 550 personen, die refter zal ook gedeeld worden met Campus IdP. Op de tweede verdieping komen twee wetenschapslokalen.Tijdens pauzes worden de leerlingen over de verkeersluwe Kasteelstraat naar de hoofdvestiging van de Middenschool geleid. "Uiteraard zorgt een begeleider dat ze veilig oversteken", bevestigt Luc Berteloot.Het gebouw van de FOD Financiën kon aangekocht worden voor 2,4 miljoen euro. "Daarvoor kreeg de scholengroep 1,9 miljoen subsidie", stipt Rudy Maes, voorzitter van de werkgroep infrastrutuur aan. "Voor de renovatie was 800.000 voorzien en we zullen binnen dat budget blijven", vult Patricia Joosten aan.De nieuwbouw aan de overkant komt er dus via het 'Scholen van Morgen-project'. "Noem dit een vorm van leasing", aldus Patricia Joosten en Rudy Maes. "Wij betalen het gebouw op 30 jaar af, moeten jaarlijks 80.000 euro neertellen, wat over die periode dus op 3,2 miljoen euro komt. Daarvoor vangen we 1.950.000 euro subisidie. Na die 30 jaar krijgen we in principe een nieuw gebouw..."