De basisscholen in de regio Tielt worden overkoepeld door de SBRT (Scholen Basisonderwijs Regio Tielt). Tot eind vorig jaar was Lieven Desmet coördi...

De basisscholen in de regio Tielt worden overkoepeld door de SBRT (Scholen Basisonderwijs Regio Tielt). Tot eind vorig jaar was Lieven Desmet coördinerend directeur, maar hij trad begin dit jaar in dienst van de onderwijsinspectie.In de functie van coördinerend directeur van de Tieltse basisscholen wordt hij opgevolgd door Pieter Devos, die tot eind vorig jaar directeur was van de vrije basisschool De Wijzer in Aarsele en Kanegem. Hij is afkomstig van Aalbeke en was er directeur sinds 2008.Door de wissel beslisten de raden van bestuur van de Tieltse basisscholen om Luc Alvoet vervolgens als nieuwe directeur van De Wijzer aan te stellen. Tot eind vorig jaar was hij zorgcoördinator van de vrije basisschool 't Nieuwland in Tielt. (LVA)