"Bij inschrijving van een nieuwe leerling komt het heel vaak voor dat ook de papa of mama oud-leerling van de school blijkt te zijn", schetst directeur Frank Travers. "In veel gevallen gaat dit zelfs nog verder en studeerde ook opa, tante of oom ooit af in Petrus & Paulus West (PPW). Deze school kan putten uit de vele oud-leerlingen van het vroegere Si...

"Bij inschrijving van een nieuwe leerling komt het heel vaak voor dat ook de papa of mama oud-leerling van de school blijkt te zijn", schetst directeur Frank Travers. "In veel gevallen gaat dit zelfs nog verder en studeerde ook opa, tante of oom ooit af in Petrus & Paulus West (PPW). Deze school kan putten uit de vele oud-leerlingen van het vroegere Sint-Lutgardisinstituut en het gewezen VTI. Soms blijken er zelfs familiebanden te zijn uit zowel een SLO- of een VTI-verleden.""Met deze opvallende gedachte in het achterhoofd peilde de school over generaties heen naar dergelijke banden binnen PPW. We brachten alles in kaart, wat snel uitmondde in reacties van meer dan vijftig families. Om deze opeenvolgende schoolloopbanen, en dus het vertrouwen in de school, te honoreren, werd iedereen uitgenodigd op een speciale reünie", aldus nog directeur Frank Travers. Heel wat enthousiaste papa's, opa's, ooms en andere familieleden kwamen op 5 mei hun voorgeschiedenis in Petrus & Paulus West toelichten en gingen samen op de foto. Zo ook de 72-jarige Roger Borret, opa van huidig PPW-leerling Ruben, met diens opa langs moeder zijde Guido Vanslembrouck. Maar Roger is ook vader van Johnny en zoon van Camiel, geboren in 1912. Allen zijn ze oud-leerling van het vroegere VTI, nu PPW. "In 1962 studeerde ik hier af, met mijn A3-diploma schrijnwerk in de hand", vertelt Roger. "Daarna studeerde ik binnen het VTI nog vier jaar verder aan wat toen de zondagsschool heette. Maar ook mijn eigen vader Camiel schreef hier een stukje geschiedenis. Nadat hij hier afstudeerde, metselde hij de kapel van het VTI, een ruimte die tot op vandaag nog wordt gebruikt. Leuk om hier in mijn vroegere school rond te lopen en tal van herinneringen op te halen", besluit Roger Borret. (BVO)