"Bij inschrijving van een nieuwe leerling komt het heel vaak voor dat ook de papa of mama oud-leerling van de school blijkt te zijn", schetst directeur Frank Travers. "In veel gevallen gaat dit zelfs nog verder en studeerde ook opa, tante of oom ooit af in Petrus & Paulus West (PPW). Deze school kan putten uit de vele oud-leerlingen van het vroegere Si...