"Eender welke reden is goed om mensen uit te nodigen, ook de inhuldiging van een nieuw sanitair blok met daarn...

"Eender welke reden is goed om mensen uit te nodigen, ook de inhuldiging van een nieuw sanitair blok met daarnaast een al even nieuwe overdekte speelplaats", waren de woorden waarmee directeur Kris Coussens de vele aanwezigen verwelkomde in de schoolgebouwen van de Capucijnen in Ieper. De overdekte speelplaats zal ook kosten uitsparen omdat er bij festiviteiten anders een tent diende te worden gezet, nu wordt dit daarmee opgevangen. De investering bedroeg 350.000 euro en er kon voor de laatste keer gebruik gemaakt worden van subsidies. (Foto EF)