"Vorige vrijdag was er een vergadering met het bestuur van scholengemeenschap 'De Achthoek'", weet Wouter Van Vooren van de ouderraad. "Daarop waren de directies en schepenen van andere gemeentescholen die tot de scholengemeenschap behoren aanwezig. De plannen met de school werden er uit de doeken gedaan en iemand die de vergadering meemaakte, moet zijn mond voorbijgepraat hebben. Dezelfde avond kreeg ik, maar ook andere ouders al berichtjes binnen rond een mogelijke sluiting van de school. Ik heb toen onmiddellijk naar zowel burgemeester Vanderjeugd als onderwijsschepen Joeri Deprez gebeld. Zij namen - net als directrice Katelijn Callewaert - hun telefoon niet op. Na een mail aan de burgemeester kreeg ik als reactie dat er pas na de Paasvakantie gecom...