"Onze ouderraad is een enthousiaste groep van kleuters en lagereschoolkinderen, die heel actief en creatief is", stelt directeur Karel Sercu.
...

"Onze ouderraad is een enthousiaste groep van kleuters en lagereschoolkinderen, die heel actief en creatief is", stelt directeur Karel Sercu."De ouders leven intens met de school mee en we kunnen altijd een beroep op hen doen." Met de opbrengst van diverse activiteiten schonk de ouderraad vorige week aan de school 11 tablets voor de kleuterafdeling en voor zowel de kleuter- als de lagere school een muziekinstallatie.Niets dan blije gezichten bij het in ontvangst nemen. "De tablets en de muziekinstallaties zullen zeker bijdragen tot een nog betere werking op onze school", stelt de directie. "Als ouderraad bouwen we bruggen tussen school en gezin", stelt voorzitter Joselito Malfait. "Samen met de directie en het schoolteam willen we meewerken aan het schoolgebeuren. We doen dit door het schoolteam op de hoogte te houden van wat leeft bij de ouders. We willen informeren, organiseren, ondersteunen, advies geven en participeren."Zo organiseert de ouderraad jaarlijks verschillende activiteiten zoals een streekbierenavond, een kerstmarkt en een koekenverkoop. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de school te ondersteunen."Als we iets schenken aan de school polsen we bij de directie en het team welke de noden zijn. Zo kochten we de voorbije jaren onder meer een grote koelkast voor de boterhammen van de kinderen, laptops voor in de klassen, een speeltrein voor de kleuters, speelgoedbakken voor alle klassen en nu dus tablets en geluidsboxen.""Onze groep komt om de 4 tot 6 weken om van gedachten te wisselen over wat we allemaal kunnen doen. Het engagement bij de leden van de ouderraad is erg groot. Telkens de handen uit de mouwen gestoken moeten werden, zijn ze paraat en dat gebeurt altijd met de glimlach. Samen met directie en schoolteam willen we bouwen aan een nog betere school voor onze kinderen, een leuke, leerrijke en gezellige plek waar ieder kind zich goed voelt en gelukkig is." (NVZ)