...

Via de organisatie van een viertal activiteiten tijdens het afgelopen schooljaar zoals de spokentocht, de verkoop van schoolkalenders met foto's van de leerjaren, een tweedehands spullenverkoop en het bal van het oudercomité werd 5.000 euro bijeen gesprokkeld. Dit bedrag werd maandag overhandigd aan de schooldirectie. Pestvrije speelplaatsEen deel van dit bedrag zal worden aangewend aan het pestvrij maken van de speelplaats. Dit project werd pas opgestart en tijdens de geplande opendeurdag eind augustus 2014 zullen de ouders en hun kinderen kunnen kennis maken met de resultaten van dit project. "We zijn nu al op zoek naar een geschikt project voor volgend schooljaar zodat we alweer kunnen bijdragen tot de verbetering van het pedagogisch comfort van de kinderen van de centrumscholen", besloot voorzitster Delphine Degrande.(CLY-foto CLY)