"De Zorgbib is een discipline van Rode Kruis Vlaanderen. De missie van het Rode Kruis is opkomen voor kwetsbare mensen in onze samenleving", zegt Patrick Vandenbroele, voorzitter van de afdeling Jabbeke-Oudenburg. "En vermits niet iedereen zoals ziekenhuispatiënten, bewoners van een woonzorgcent...

"De Zorgbib is een discipline van Rode Kruis Vlaanderen. De missie van het Rode Kruis is opkomen voor kwetsbare mensen in onze samenleving", zegt Patrick Vandenbroele, voorzitter van de afdeling Jabbeke-Oudenburg. "En vermits niet iedereen zoals ziekenhuispatiënten, bewoners van een woonzorgcentrum, minder mobiele mensen naar een bibliotheek kan, willen we de boeken naar de mensen brengen.""Het aanbod van onze nieuwe Zorgbib is erg ruim. Naast boeken, stripverhalen, cd's en dvd's zijn er ook voorleesboeken, makkelijk lezen-boeken en kijkboeken. Met aangepaste materialen voor activiteitenbegeleiding en reminiscentiemateriaal om herinneringen te prikkelen, ook bij personen met dementie, willen we het boek ook bij hen een plaats geven." "Daarnaast zijn er de Daisy-boeken of luisterboeken voor mensen met een leesbeperking", legt schepen Romina Vanhooren uit. "Daisy staat voor digital accessible information system, wereldwijd de standaard voor luisterboeken. Dergelijk boek staat meestal op één schijfje of soms op twee als het een dik exemplaar betreft", vult Patrick Vandenbroele aan."We bekijken of we ook een bib aan huis kunnen in voege kunnen brengen, voor wie zich niet meer zo goed kan verplaatsen." De collectie bestaat nu al uit een 400-tal boeken, spelletjes en cd's. De Zorgbib is vanaf 15 januari elke woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur geopend in het lokaal dienstencentrum. Het zijn vrijwilligers van het Rode Kruis die voor de uitlening zorgen. (LIN)