De refter, zoals het oude schoolrestaurant nog altijd in de volksmond genoemd werd, is sinds februari niet meer in gebruik, maar bleef voorlopig wel nog overeind staan. Daar komt nu een einde aan. De sloophamer maakt de komende weken zijn werk af. De leerlingen van de centrumscholen van de Scholengroep Sint-Rembert genieten al diverse maanden van hun warme maaltijden in het nagelnieuwe schoolrestaurant De Brug aan de Papebrugstraat.
...