De refter, zoals het oude schoolrestaurant nog altijd in de volksmond genoemd werd, is sinds februari niet meer in gebruik, maar bleef voorlopig wel nog overeind staan. Daar komt nu een einde aan. De sloophamer maakt de komende weken zijn werk af. De leerlingen van de centrumscholen van de Scholengroep Sint-Rembert genieten al diverse maanden van hun warme maaltijden in het nagelnieuwe schoolrestaurant De Brug aan de Papebrugstraat.
...

De refter, zoals het oude schoolrestaurant nog altijd in de volksmond genoemd werd, is sinds februari niet meer in gebruik, maar bleef voorlopig wel nog overeind staan. Daar komt nu een einde aan. De sloophamer maakt de komende weken zijn werk af. De leerlingen van de centrumscholen van de Scholengroep Sint-Rembert genieten al diverse maanden van hun warme maaltijden in het nagelnieuwe schoolrestaurant De Brug aan de Papebrugstraat.Het verbouwen van de oorspronkelijke refter en het inrichten van de op dat moment hypermoderne keuken hadden tijdens de zomervakantie van 1962 plaats. In juli en augustus werd alles in een recordtempo gefikst. De zelfbedieningstoog was voor die jaren heel vooruitstrevend. Net als het open zicht op de keuken en het personeel. Geregeld kwamen er delegaties van andere scholen langs om de aanpak in het schoolrestaurant te bekijken. De borden werden pas gevuld wanneer de leerlingen en de leerkrachten aanschoven, waardoor het eten goed warm bleef. Maar intussen, bijna zes decennia later, had het pareltje van weleer zijn glans verloren en was de nood aan een nieuw en modern schoolrestaurant groot.De nieuwbouw die op de vrije ruimte gerealiseerd zal worden, krijgt de naam Pieter Behaeghel. Die man leidde van 1810 tot 1837 in Torhout een Franse school met een sterke reputatie. Zoals je Marie Moke kunt beschouwen als een van de grondleggers van het meisjesonderwijs in de stad, kun je dat met Behaeghel doen voor het jongensonderwijs.Het project Pieter Behaeghel gaat om ruim 3.500 m² gebouwen en omgevingsruimte, waaronder een overdekte speelplaats. In de ondergrondse bouwlaag is een halfverzonken sportzaal met douches, kleedruimtes en sanitair voorzien, op de eerste plaats voor De Oefenschool. Op de gelijkvloerse verdieping is er ruimte voor kantoren, spreekkamers en lokalen voor vergaderen en professionalisering.Op de eerste en de tweede verdieping krijgt het gebouw een tweeledige functie. Aan de kant van de Sint-Jozefstraat zijn er ruime, polyvalente en opsplitsbare leslokalen en creaklassen voorzien voor de Middenschool Sint-Rembert.Aan de zijde van het schooldomein zelf worden er overlegruimtes opgetrokken en krijgen de administratieve diensten hun broodnodige, nieuwe kantoren. De architect is Gino Debruyne uit Brugge en de aannemer Alheembouw uit Oostnieuwkerke.De bouwtermijn bedraagt anderhalf jaar. Het gebouw zou in principe tegen het voorjaar van 2021 af moeten zijn. De nieuwbouw kan gerealiseerd worden dankzij het DBFM-programma van de Vlaamse overheid, een publiek-private samenwerking inzake scholenbouw. De nv Scholen van Morgen bouwt en financiert alles.