De juf of meester inhuren om een verjaardagsfeestje op te vrolijken of om een avondje te babysitten? Het kan in Basisschool De Klimtoren. De leerkrachten, de directrice, leden van het schoolbestuur en vrijgevige sponsor...