Drie mama's van kinderen die schoollopen in vbs Rollegem starten met de organisatie van 't Wrikkelgat, een solidaire opvang voor kinderen van de school, georganiseerd door ouders. De initiatiefnemers zijn kleuterleidster Eveline Derre (33) die twee kinderen heeft van 6 en 3 jaar, Lesley Demets (36), een mama van twee kinderen van 9 en 6 die in De Kindervriend werkt en Amy Vandenbogaerde (34), een mama van twee kinderen van 7 en 4 die als technisch adviseur werkt.
...

Drie mama's van kinderen die schoollopen in vbs Rollegem starten met de organisatie van 't Wrikkelgat, een solidaire opvang voor kinderen van de school, georganiseerd door ouders. De initiatiefnemers zijn kleuterleidster Eveline Derre (33) die twee kinderen heeft van 6 en 3 jaar, Lesley Demets (36), een mama van twee kinderen van 9 en 6 die in De Kindervriend werkt en Amy Vandenbogaerde (34), een mama van twee kinderen van 7 en 4 die als technisch adviseur werkt.Lesley leerde een dergelijk initiatief kennen in de school in Aalbeke en vond dit super. "Mijn kinderen vonden het echter niet zo fijn dat ze er niemand kenden. We kregen bij Evi in Aalbeke de informatie over hoe het werkt en gingen ermee aan de slag in Rollegem. Het is leuk dat het nu ook kan in vbs Rollegem waar mijn kinderen schoollopen."Er zijn momenteel een 15-tal ouders en een kleine 30 kinderen. "We voorzien dat er meestal maximum 20 kinderen zullen zijn en daarbij staan telkens twee begeleiders. Als er meer kinderen zijn, zorgen we voor een extra begeleider."Het initiatief wordt gesteund door stad Kortrijk, vbs Rollegem en het schoolbestuur. "We zijn hen hier allen zeer dankbaar voor." De school zorgt voor de infrastructuur en de stad voor de verzekeringen van zowel ouders als kinderen.Het komt er op neer dat je één week opvang krijgt, waarvoor je één dag opvang moet geven. Halve dagen mogen natuurlijk ook. "De meeste ouders die de opvang organiseren zijn mama's, maar ook enkele papa's werden bereid gevonden om opvang te bieden", zegt Amy. De ouders betalen 1 euro per kind per dag. "Dat geld dient puur om het potje te vullen voor aankoop van materialen, of voor iets extra zoals bijvoorbeeld een ijsje. Picknick brengen de kinderen zelf mee. We vragen ook om een stukje fruit voor in de voormiddag en een koek voor 's namiddags mee te brengen". Bij het begin van elke vakantie zorgt stad Kortrijk voor een speelkoffer met spel- en knutselmateriaal en voor een EHBO-koffer. "Zij brengen die ter plaatse en die mogen we houden", vertelt Eveline. "We lanceerden een oproep tot het doneren van gratis speelgoed en zo kunnen we met voldoende materiaal van start gaan."In de zomervakantie wordt er opvang georganiseerd gedurende de eerste drie weken van juli en de laatste twee weken van augustus. Alle andere vakanties wordt het initiatief verdergezet. "Het moeilijkste was om voor het eerst een planning op te maken. We polsten eerst eens wie er wou meewerken en er kwamen onmiddellijk al verschillende positieve reacties. De bedoeling is dat het nu groeit. We denken dat deze wisselwerking de banden tussen ouders alleen maar kan versterken."(Els Deleu)