Tine is leerkracht Beeld en Plastische Opvoeding in het Poperingse Bertinus Collectief. De tekst schreef ze uit eigen naam, en is hier te lezen.
...

Tine is leerkracht Beeld en Plastische Opvoeding in het Poperingse Bertinus Collectief. De tekst schreef ze uit eigen naam, en is hier te lezen. "Samen met mede-initiatiefnemers Michiel Dehondt en Charlotte De Cooman werd een Facebook-actiegroep opgericht 'Neen tegen nog minder Artistieke vakken in het secundair!' die ondertussen reeds meer dan 5.200 leden telt", vertelt Tine. "We stelden alvast een open brief op aan Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen." Tot hun grote verbazing stelden de leerkrachten PO, MO en Esthetica bij aanvang van het nieuwe schooljaar vast dat de beloofde Artistieke Vorming en Esthetica in D- en D/A-finaliteit (het huidige aso en tso) plots van de model-lessentabellen verdwenen zijn. "In de plaats daarvan komt er een nieuw vak MEAV, waarin leerlingen slechts één uurtje per week, per graad, geschoold zullen worden in de drie afzonderlijke componenten: een sociaal-maatschappelijke component, een financieel-economische component en een artistiek-creatieve component. Een doekje voor het bloeden!""Het Vlaamse onderwijs overtreedt hiermee bovendien de Europese sleutelcompetenties waarin net veel aandacht gaat naar creatieve expressie. In de A-finaliteit valt er geen enkel artistiek vak meer te bespeuren. Wel komt er een artistieke luik als onderdeel van het vak MAVO. Deze laatste beslissing toont aan dat de stelling 'de leerkracht is een meester in zijn vak', die overal in de reeds vernieuwde leerplannen van het KOV werd geplaatst, absoluut bij de haren gegrepen is.""Katholiek Onderwijs Vlaanderen meldt ook dat de culturele en artistieke vorming onderdeel is van het nieuwe gemeenschappelijk funderend leerplan en opgenomen wordt in andere vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, Frans en Engels. In de plaats van 'meester in zijn vak', verwacht KOV dat elke leerkracht dus van alle markten thuis is. De leerkrachten vragen zich dan ook af of dit dan werkelijk de manier is waarop men het niveau van het onderwijs wil opkrikken?", vertelt leerkracht Tine."De onderwijshervormingen tweede en derde graad staan voor de deur. 1 september 2021 gaan de nieuwe leerplannen, eindtermen en lessentabellen van start in het derde jaar. Helaas start het huidig schooljaar met een mes in de rug van de leerkrachten artistieke vakken van het Katholiek Secundair Onderwijs", zegt leerkracht Michiel Dehondt."Uit menig onderzoek (Cultuur in de Spiegel door prof. dr. Barend van Heusden, The Wow factor door prof. dr. Anne Bamford...) is gebleken dat alle jongeren recht zouden moeten hebben op kunsteducatie. Net tijdens de creatieve vakken op school leren de leerlingen expressie te geven aan ideeën en gevoelens, kritisch en creatief te denken, een gefundeerde mening te vormen, hun talenten te ontdekken en oplossingsgericht te werken. Kunst leert hen om vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken!", vult Michiel Dehondt aan. Voor de leerkrachten van deze creatieve vakken is het tijd voor actie. Met de hervormingen van de 1ste graad werden de uren plastische opvoeding voor de B-stroom ook reeds gehalveerd. Via de Facebook actiegroep 'Neen tegen nog minder Artistieke vakken in het secundair!' willen ze de mensen sensibiliseren en oproepen tot actie. De actiegroep wil ook zeker de leerkrachten van de creatieve vakken uit het GO! en OVSG steunen. In het GO! en OVSG zijn de model-lessentabellen er nog niet, maar de artistieke vakken werden met de vernieuwing van de eerste graad reeds gehalveerd in uren (1 uur Beeld en 1 uur Muziek in de eerste graad). (AHP)