Alles begon in 2016 met een projectoproep 'Pimp je speelplaats'. Leerkracht Cedric Ryckaert van vbs Sint-Paulus ging nog een stapje verder en haalde bij een campagne 'Vlaanderen breekt uit' nog een subsidie van 250.000 euro binnen. Het project van de groene speelplaats in Sint-Paulus werd voor de Vlaamse overheid zelfs een van de proeftuinen als voorbeeldproject in het onthard...

Alles begon in 2016 met een projectoproep 'Pimp je speelplaats'. Leerkracht Cedric Ryckaert van vbs Sint-Paulus ging nog een stapje verder en haalde bij een campagne 'Vlaanderen breekt uit' nog een subsidie van 250.000 euro binnen. Het project van de groene speelplaats in Sint-Paulus werd voor de Vlaamse overheid zelfs een van de proeftuinen als voorbeeldproject in het onthardingsverhaal en in het nadenken over duurzaamheid.Opbrengsten van activiteiten zoals een fuif en een tombola, crowdfunding, sponsoring, de raad van bestuur die financiële middelen kon vrijmaken en subsidies zorgden ervoor dat het een haalbaar project werd. Dat startte met Herwig De Praitere als directeur en werd voortgezet met directeur Pascal Vanden Broucke. "Ze stonden allebei achter het groene speelplaatsproject." Dat de 450 kinderen van de school negen maanden op een werf keken, vergaten ze snel, telkens er een stukje speelruimte vrijkwam. "Het resultaat is nu al fantastisch en alles moet nog groeien", zegt Cedric. "We ondervinden nu al dat de kinderen weer veel meer 'echt spelen' en er zijn minder ruzies op de speelplaats."De werken startten in de grote vakantie met het plaatsen van waterputten en rioleringswerken. Gedurende het jaar werd er stelselmatig een groot speel- en leerlandschap gecreëerd. De ondergrond bestaat uit kalksteenslag, dat de vele heuvels beschermt. Alles ligt schuin, zodat het water afloopt in de plantzones of via kolken in een ondergronds infiltratiebekken. Er werd een grote investering gedaan aan speeltoestellen, bomen en planten. "We kozen voor inheemse boomsoorten en fruitbomen zoals een appelboom, kerselaar, notelaar en overal bessenstruikjes. De kinderen mochten zelf de bomen kiezen en kunnen nu ook op school de seizoenen ontdekken. Verder zijn er een arena, een basket- en voetbalveldje, heuvels, een tunnel en een afgesloten gedeelte voor de kleintjes." (EDB)