Dat schaken een meerwaarde betekent voor kinderen hoeft geen betoog. Wetenschappers hebben al lang aangetoond dat met schaken het nadenken en het geheugen worden getraind en dat er daar bovenop ook nog aan sociale vaardigheden wordt gewerkt. Het redeneren, argumenteren en discussiëren over zetten maakt de jongeren dan weer een stuk taalvaardiger. Het invoeren van schaken op school biedt zeker een extra prikkel aan begaafde leerlingen die op die manier geen nieuwe leervoorsprong creëert voor een specifiek vak waar anderen nog wat extra uitleg nodig hebben. Alleen maar voordelen dus.
...