Er waren 242 geboortes dat jaar en ondanks de gure weersomstandigheden kwamen een honderdtal kinderen met hun ouders en grootouders hu...

Er waren 242 geboortes dat jaar en ondanks de gure weersomstandigheden kwamen een honderdtal kinderen met hun ouders en grootouders hun boom planten. Het Agentschap voor Natuur en Bos had eerder dit jaar een honderdtal populieren die kaprijp en in slechte staat waren verwijderd. De kinderen kregen de kans om ofwel een zomereik of een winterlinde aan te planten en te voorzien van hun naambordje. De winterlinden werden aangeplant op de plaatsen waar er veel schaduw is door de aanpalende bospercelen. Zomereiken en winterlindes zijn streekeigen boomsoorten met een hoge natuurwaarde en landschappelijke waarde. De aangeplante bomen zijn acht jaar oud. (GST - foto GST)