De bacheloropleiding toegepaste gezondheidswetenschappen aan Howest startte vorig schooljaar en werd onderwezen op de site van het Vesaliuinstituut aan de Leffingestraat in Oostende. De opleiding, in de volksmond bekend als 'wellness', telde een 15-tal studenten. Voor het komende schooljaar zijn er al meer da...