Na de projectoproep voor huursubsidies eind 2016 voor scholen die hun capaciteit willen uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen, kregen in een eerste fase elf West-Vlaamse scholen groen licht. Daarbovenop krijgt nu ook de Sint-Maartensschool in Loppem goedkeuring. Het gaat om een nieuw te realiseren schoolgebouw in twee delen. In het eerste gebouw zal een refter, keuken, direc...