Ze werden heel wat wijzer na hun bezoek aan Oostcampus. Eerste schepen, Els Roelof, nam toen haar tijd om dejeugd geduldig uit te leggen hoe verkiezingen werken, hoe de gemeenteraad en het...

Ze werden heel wat wijzer na hun bezoek aan Oostcampus. Eerste schepen, Els Roelof, nam toen haar tijd om dejeugd geduldig uit te leggen hoe verkiezingen werken, hoe de gemeenteraad en het schepencollege tot stand komen en wat de gemeente allemaal doet voor haar grondgebied en inwoners. Ook de burgemeester maakte tijd voor een vragenrondje.Met al deze informatie gingen de leerlingen zelf aan de slag: ze organiseerden hun eigen verkiezingen. Er werden zes afgevaardigden verkozen voor de leerlingenraad op school. De leerlingen dachten na over de visie van hun partij, hun missie, bedachten een slogan en een passende naam met logo. Er werd campagne gevoerd bij de leerlingen van het vijfde leerjaar en als ker op de taart werd er in een echt stemhokje gestemd door met een rood potlood op het stembiljet één of meerdere bolletjes te kleuren. Actief burgerschap stimuleren is heel belangrijk. De Vaart voegde de daad bij het woord.(PH)