Binnen Kulak is onderzoeksteam ITEC (Interactive Technologies) onderzoek aan het voeren naar het inzetten van technologie in het onderwijs. Professor Piet Desmet is hiervan de coördinator. ITEC is één van de belangrijkste onderzoeksploegen op Kulak met ruime expertise op het vlak van educatieve technologie. "Het onderzoek van nu geeft vorm aan het onderwijs van...

Binnen Kulak is onderzoeksteam ITEC (Interactive Technologies) onderzoek aan het voeren naar het inzetten van technologie in het onderwijs. Professor Piet Desmet is hiervan de coördinator. ITEC is één van de belangrijkste onderzoeksploegen op Kulak met ruime expertise op het vlak van educatieve technologie. "Het onderzoek van nu geeft vorm aan het onderwijs van morgen waarin digitaal leren een centalere plaats zal innemen", aldus professor Piet Desmet.Minister van onderwijs Hilde Crevits kwam in Kulak een kijkje nemen wat er gedaan wordt hieromtrent. "We hebben internationaal een reputatie betreffende inzet van computer en andere technologiën, maar ook regionaal met externen zoals Roularta, Barco, Televic, Die Keure, Sensotec en andere bedrijven."De minister stelde vast dat de universiteit en bedrijven samen het verschil maken op het domein van technologie en computers in het onderwijs en dat West-Vlaanderen als sterke regio hier een voortrekkersrol in speelt. "Wij werken met software die zich aanpast aan het profiel van de gebruikers en zetten in op games voor het onderwijs op alle niveaus", stelt professor Piet Desmet.De minister maakte tijdens haar bezoek kennis met projecten als Nedbox en Franel. "Dat zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke leeromgevingen waar kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, op maat hun taalvaardigheid kunnen testen en verbeteren. Als gebruiker krijg je na oefeningen en taken onmiddellijk feedback en kan je in interactie gaan. We stellen die leeromgeving gratis beschikbaar. Franel.eu is voor Nederlandstaligen die Frans willen leren en anderstaligen die Nederlands willen leren kunnen dit via Nedbox.be. Dit alles is toegankelijk voor een breed publiek. We raden iedereen aan om zelf eens te gaan kijken op www.franel.eu of www.nedbox.be."(EDB - foto JVGK)