Vrijdag evalueerde het onderwijsveld samen met de GEES, de Groep Experten die belast is met de Exitstrategie uit de coronacrisis, de heropstart van de lessen in het eerste, tweede en zesde leerjaar en in het zesde middelbaar. Op basis van die evaluatie en op vraag van velen, wil het onderwijsveld overgaan tot de heropening van bijkomende leerjaren. De ambitie? Alle leerlingen de kans geven om dit schooljaar in veilige omstandigheden naar school te kunnen. De Nationale Veiligheidsraad moet het advies van het onderwijsveld wel nog goedkeuren.

Kleuteronderwijs

Volgens de GEES heeft de heropstart van de lessen voor alle leerlingen jonger dan twaalf weinig impact op de epidemie. Het kleuteronderwijs wordt vanaf 2 juni dan ook voor alle leeftijdsgroepen opnieuw geopend. Zonder beperkingen. Dat betekent dat de klasgroep de contactbubbel wordt, ook al is die groter dan 20 kinderen.

Wel moet dezelfde bubbel worden aangehouden tot het einde van het schooljaar, zowel voor binnen- als buitenactiviteiten. Leerkrachten in het kleuter moeten geen mondmasker dragen bij het lesgeven, voor contacten tussen volwassenen blijft dat wel verplicht.

Lager onderwijs

Voor het lager onderwijs nemen de scholen zich voor om vanaf 2 juni voor alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd te voorzien, met een maximum van vier dagen per week. Hoe die dagen er precies moeten uitzien, mag worden bepaald door de scholen zelf. Alternerend per week, halve dagen of volle dagen: het kan allemaal.

De volledige heropstart blijft gepaard gaan met de afstandsregels in de klas. Ook het principe van contactbubbels blijft behouden, maar kan verruimd worden tot maximaal 20 leerlingen, als de klasoppervlakte dat toelaat. Elke leerling moet minstens 4 vierkante meter hebben, elke leerkracht minstens 8 vierkante meter.

Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel, maar mogen de anderhalvemeterregels verlaten worden. Wel moet iedereen na het spelen grondig de handen wassen. Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen indien ze zich tussen de leerlingen begeven, zowel in de klas als op de speelplaats.

Middelbaar onderwijs

In het secundair onderwijs zullen de leerlingen van het tweede en het vierde jaar vanaf 2 juni de lessen op school kunnen hervatten. Zij kunnen maximaal twee volle of vier halve dagen per week naar school. Omdat iedereen wil dat alle middelbare scholieren het jaar samen kunnen afsluiten, kunnen ook leerlingen van het eerste, derde en vijfde middelbaar ten minste één dag uitgenodigd worden op school.

Het onderwijsveld vraagt de scholen om in de week van 2 juni meer duidelijkheid te geven aan de leerlingen over de organisatie van de examens en evaluaties. En over welke leerjaren op welk moment uitgenodigd zullen worden.

Wel kunnen scholen enkel heropstarten als dat op een veilige manier kan. De anderhalve meter afstand blijft dus gelden, net als het principe van contactbubbels. In het middelbaar wordt een limiet van 14 leerlingen per klas opgelegd. Enkel voor praktijk- en kunstvakken kan het vaste klaslokaal verlaten worden. Alle leerlingen, leerkrachten en personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen.

Buitengewoon onderwijs

Ook het buitengewoon onderwijs kan verder opstarten. Het onderwijsveld laat de autonomie aan de scholen om keuzes te maken over welke leerjaren weer naar school kunnen komen. De tweede fase van de heropstart moet immers ook voor hen voldoende veilig, haalbaar en doenbaar zijn.

Vrijdag evalueerde het onderwijsveld samen met de GEES, de Groep Experten die belast is met de Exitstrategie uit de coronacrisis, de heropstart van de lessen in het eerste, tweede en zesde leerjaar en in het zesde middelbaar. Op basis van die evaluatie en op vraag van velen, wil het onderwijsveld overgaan tot de heropening van bijkomende leerjaren. De ambitie? Alle leerlingen de kans geven om dit schooljaar in veilige omstandigheden naar school te kunnen. De Nationale Veiligheidsraad moet het advies van het onderwijsveld wel nog goedkeuren.Volgens de GEES heeft de heropstart van de lessen voor alle leerlingen jonger dan twaalf weinig impact op de epidemie. Het kleuteronderwijs wordt vanaf 2 juni dan ook voor alle leeftijdsgroepen opnieuw geopend. Zonder beperkingen. Dat betekent dat de klasgroep de contactbubbel wordt, ook al is die groter dan 20 kinderen. Wel moet dezelfde bubbel worden aangehouden tot het einde van het schooljaar, zowel voor binnen- als buitenactiviteiten. Leerkrachten in het kleuter moeten geen mondmasker dragen bij het lesgeven, voor contacten tussen volwassenen blijft dat wel verplicht.Voor het lager onderwijs nemen de scholen zich voor om vanaf 2 juni voor alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd te voorzien, met een maximum van vier dagen per week. Hoe die dagen er precies moeten uitzien, mag worden bepaald door de scholen zelf. Alternerend per week, halve dagen of volle dagen: het kan allemaal.De volledige heropstart blijft gepaard gaan met de afstandsregels in de klas. Ook het principe van contactbubbels blijft behouden, maar kan verruimd worden tot maximaal 20 leerlingen, als de klasoppervlakte dat toelaat. Elke leerling moet minstens 4 vierkante meter hebben, elke leerkracht minstens 8 vierkante meter. Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel, maar mogen de anderhalvemeterregels verlaten worden. Wel moet iedereen na het spelen grondig de handen wassen. Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen indien ze zich tussen de leerlingen begeven, zowel in de klas als op de speelplaats.In het secundair onderwijs zullen de leerlingen van het tweede en het vierde jaar vanaf 2 juni de lessen op school kunnen hervatten. Zij kunnen maximaal twee volle of vier halve dagen per week naar school. Omdat iedereen wil dat alle middelbare scholieren het jaar samen kunnen afsluiten, kunnen ook leerlingen van het eerste, derde en vijfde middelbaar ten minste één dag uitgenodigd worden op school. Het onderwijsveld vraagt de scholen om in de week van 2 juni meer duidelijkheid te geven aan de leerlingen over de organisatie van de examens en evaluaties. En over welke leerjaren op welk moment uitgenodigd zullen worden.Wel kunnen scholen enkel heropstarten als dat op een veilige manier kan. De anderhalve meter afstand blijft dus gelden, net als het principe van contactbubbels. In het middelbaar wordt een limiet van 14 leerlingen per klas opgelegd. Enkel voor praktijk- en kunstvakken kan het vaste klaslokaal verlaten worden. Alle leerlingen, leerkrachten en personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen.Ook het buitengewoon onderwijs kan verder opstarten. Het onderwijsveld laat de autonomie aan de scholen om keuzes te maken over welke leerjaren weer naar school kunnen komen. De tweede fase van de heropstart moet immers ook voor hen voldoende veilig, haalbaar en doenbaar zijn.