Al twintig jaar biedt in Vichte de Vrije basisschool 'De Ranke' het kleuter tot het derde leerjaar aan, waarna de gemeenteschool 'de Beukennoot' het overneemt tot en met het zesde leerjaar. In Ingooigem gebeurt net het omgekeerde daar biedt gemeenteschool Ingooigem de eerste drie leerjaren aan en heeft de vrije basisschool 'Engelhoek' de kleuterklassen en Vrije basisschool Ingooigem van het vierde tot en met het zesde leerjaar. Directeuren Veerle Veys en Tine Temmerman zouden dit vanaf 1 september 2020 willen wijzigen. In Ingooigem zou het gemeenteonderwijs alles overnemen en in Vic...

Al twintig jaar biedt in Vichte de Vrije basisschool 'De Ranke' het kleuter tot het derde leerjaar aan, waarna de gemeenteschool 'de Beukennoot' het overneemt tot en met het zesde leerjaar. In Ingooigem gebeurt net het omgekeerde daar biedt gemeenteschool Ingooigem de eerste drie leerjaren aan en heeft de vrije basisschool 'Engelhoek' de kleuterklassen en Vrije basisschool Ingooigem van het vierde tot en met het zesde leerjaar. Directeuren Veerle Veys en Tine Temmerman zouden dit vanaf 1 september 2020 willen wijzigen. In Ingooigem zou het gemeenteonderwijs alles overnemen en in Vichte zou het vrij onderwijs het roer overnemen.Maar de directeuren zouden dit vanaf 1 september grondig willen wijzigen. In Ingooigem zou het gemeenteonderwijs alles overnemen en in Vichte zou het vrij onderwijs het roer overnemen. In een persbericht laat het gemeentebestuur weten dat de directeuren dit doen omdat het constante overleg tijd kost en omdat de leerplannen verschillen. Op die manier zouden de scholen hier sterker uitkomen met een duidelijke visie. Ook voor de kinderen zou het eenvoudiger zijn, zo zullen ze van peuter tot twaalfjarige hun schoolloopbaan starten in dezelfde gemeente binnen hetzelfde net.Elke onderwijskoepel heeft inderdaad een apart leerplan, die op enkele punten verschillen. Een leerplan is de concrete uitwerking van alles wat een kind moet kennen en kunnen op het einde van het zesde leerjaar, dat laatste staat in de eindtermen. Alle eindtermen worden op Vlaams niveau bepaald ongeacht de onderwijskoepel, vandaar de subtiele verschillen.Verder staat in een persbericht aangegeven dat ouders en leerkrachten op de hoogte werden gebracht. Eens de gemeenteraad zijn principiële goedkeuring heeft gegeven zullen beide schoolbesturen er naar streven er vanaf 1 september 2020 één onderwijsnet per gemeente te maken.Anja Desmet, schepen van Onderwijs, kreeg deze boterham dinsdag 10 september voorgeschoteld tijdens een gesloten zitting voorafgaand aan de gemeenteraad. "Voor mij is dit nieuwe materie, ik zit vrij recent in het schepenambt voor onderwijs. Maar we gaan de pistes bekijken en overleggen. De directeuren staan erachter en ik ondersteun dat. Het is de bedoeling uiteraard om iedereen te bevragen, we willen in alle openheid hierover beslissen met de gemeenteraad. We zullen alle reacties verwelkomen en bestuderen. Maar ik sta er wel achter, ik denk niet dat de ouders hiervan wakker zullen liggen. Als je ergens komt wonen dan wil je dat je kind ook in dezelfde gemeente binnen hetzelfde net school kan volgen. Als het eenvoudiger kan, waarom niet", klinkt het bij de schepen.Wat de schoolgebouwen betreft, geeft schepen Desmet toe dat De Beukennoot een moderne school is en dat er inderdaad goed moet nagedacht worden over het patrimonium. "Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn om oude gebouwen over te nemen en nieuwe af te geven. Maar dat is een denkoefening voor de volgende weken", vertelt ze.(XC)