De groep heeft het over inclusief onderwijs. "Of hoe wij leerlingen met beperkingen toch proberen op te vangen en te laten meedraaien bi...

De groep heeft het over inclusief onderwijs. "Of hoe wij leerlingen met beperkingen toch proberen op te vangen en te laten meedraaien binnen onze maatschappij", legt directeur Alain Himpe van de plaatselijke school De Sam uit. "Sinds dit schooljaar is er voor ons een M-decreet van toepassing dat een integratie van gewoon en buitengewoon basisonderwijs bewerkstelligt."Claude Croes stelde in het Engels zijn gemeente voor. Als herinnering kreeg elke delegatie de in vier talen vertaalde gedichtenverzameling 'De Clercq, Ongebonden' mee naar huis. "Over een periode van twee jaar wordt in alle bij dit 'Erasmus+-project' betrokken scholen een week overlegd en uitgewisseld."(MV)