De groep heeft het over inclusief onderwijs. "Of hoe wij leerlingen met beperkingen toch proberen op te vangen en te laten meedraaien bi...