Met het bouwen van de nieuwe gemeenteschool in Heestert vond het gemeentebestuur het noodzakelijk om het parkeer- en circulatieplan te herbekijken. Door studiebureau Demey werd een plan uitgewerkt en voorgesteld op de dorpsraden van 24 januari en 28 maart in Heestert. Na advies van AWV met betrekking tot ...

Met het bouwen van de nieuwe gemeenteschool in Heestert vond het gemeentebestuur het noodzakelijk om het parkeer- en circulatieplan te herbekijken. Door studiebureau Demey werd een plan uitgewerkt en voorgesteld op de dorpsraden van 24 januari en 28 maart in Heestert. Na advies van AWV met betrekking tot de oversteek met de N8, en in samenspraak met de bevolking, werd een consensus bereikt. "Een deel van dit ontwerp omvat ook een veilige en overzichtelijke doorsteek vanaf de Kiss & Ride-zone doorheen de begraafplaats naar de school. Dit zal evenwel nog niet uitgevoerd worden. We plannen een grondige evaluatie na dit schooljaar en zullen dan zien of die doorsteek er al of niet komt", zegt schepen van Mobiliteit Marc Desloovere (SP.A). Verder staan er nog heel wat optimalisatiewerken op het programma. "Er wordt een breder voetpad, en Kiss & Ride-zone voorzien ter hoogte van de Kerkomtrek en Kerkhofplein. Hiervoor wordt de rijrichting achter de kerk omgedraaid."Aan de V-dagstraat worden nieuwe parkeerplaatsen voorzien en komt er een verkeersplateau vóór de ingang van het schoolgebouw. "Verder voorzien we aan het Kerkhofplein een stopplaats voor bussen, waar ook de schoolbus kan halthouden", aldus Marc Desloovere. Verder zijn er ook nog enkele aanpassingen wat betreft de rijrichting en wordt de bestaande voetweg tussen de Kerkomtrek en de wijk Kampenhove aangelegd in steenslag. Al deze werken zullen bijna 133.000 euro kosten waarbij men op een subsidie van 25.000 euro kan rekenen van de Vlaamse Overheid. (GJZ)