"Brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen en staan los van de scholen", opent schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). "Daardoor kunnen ze een andere rol opnemen dan het CLB en de leerlingenbegeleider uit de school zelf. Brugfiguren moeten de brug tussen de jongeren, hun netwerk en de school dichten."
...

"Brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen en staan los van de scholen", opent schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). "Daardoor kunnen ze een andere rol opnemen dan het CLB en de leerlingenbegeleider uit de school zelf. Brugfiguren moeten de brug tussen de jongeren, hun netwerk en de school dichten.""Dat kan de eventuele kloof met de school van de jongere helpen overbruggen. Brugfiguren treden ook op buiten de schoolmuren. Ze leggen contact met welzijnspartners en stappen indien nodig mee met de jongere naar vormingscentra, helpen de administratie op orde houden, enzovoort.""Leerlingen kunnen zelf naar de brugfiguren stappen, wat voor een lage drempel zorgt. Tot voor kort bestond de werking enkel in het basisonderwijs, maar nu viel de beslissing de begeleiding door te trekken naar het secundair onderwijs. De klemtoon ligt daarbij voorlopig vooral op de tweede graad, omdat daar de schoolmoeheid meestal voor het eerst de kop op steekt. We kiezen er bovendien voor om het systeem netoverschrijdend uit te bouwen, om zoveel mogelijk jongeren te bereiken", aldus schepen Waldmann. Het nieuws werd bekendgemaakt in Petrus & Paulus WEST. Net als Petrus & Paulus Sint-Jozef, het Ensorinstituut en het Vesaliusinstituut kan WEST voortaan rekenen op brugfiguren. "De brugfiguren vullen de leerlingenbegeleiders binnen WEST mooi aan. Leerlingenbegeleiders concentreren zich vooral op begeleiding binnen de school, terwijl brugfiguren meer naar het gezin toe kunnen treden. Brugfiguren kunnen bovendien sneller ingrijpen op de sociale context waarin de jongere leeft. Niet toevallig gebeurt de begeleiding in eerste instantie vooral bij leerlingen uit de tweede graad, waar de jongeren veel puberen. Doordat WEST zowel beschikt over een bso- en tso-afdeling als een Centrum Leren & Werken (CLW) kunnen we leerlingen met leermoeilijkheden vrij snel heroriënteren. Mede doordat WEST over een CLW beschikt, slagen we erin de schooluitval tot een minimum te beperken", aldus directeur Frank Travers.De brugfiguren Lynn Becue en Tine Bacquaert krijgen het laatste woord. "Onze taak bij het begin van het schooljaar is om de scholen van binnenuit te leren kennen. Langzaam bouwen we wellicht een vertrouwensband op met de jongeren, waardoor we hun schoolloopbaan mee kunnen begeleiden. Maar indien nodig geven we raad om een leefloon aan te vragen, geven we advies rond huisvesting, psychisch welzijn, ondernemen we huisbezoeken,... Brugfiguren zijn voelsprieten die samen met de (kwetsbare) jongere op weg gaan richting een zelfstandig leven", aldus nog Lynn Becue en Tine Bacquaert. (BVO)