"Er is officieel één klacht ingediend vanwege een vermoedelijk slachtoffer van zedenfeiten gepleegd door de betrokken priester en er is één brief van het meldpunt in Brugge waarbij zeer beperkte informatie werd meegedeeld inzake mogelijk seksueel misbruik door deze priester ten aanzien van een onbekend slachtoffer", luidt de mededeling van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.
...