"In totaal werden immers 18.840 aanvragen, alleen al voor secundaire scholen, geregistreerd. Nu de start van het schooljaar nadert, blijft de vraag in West-Vlaanderen heel groot. Het aantal verdeelde laptops was er voor de zomervakantie alvast ondermaats waardoor nog vele leerlingen in de kou bleven staan" zegt Loes Vandromme die minister Ben Weyts oproept op om verdere inspanningen te leveren zodat iedere leerling effectief over een computer zal beschikken.
...

"In totaal werden immers 18.840 aanvragen, alleen al voor secundaire scholen, geregistreerd. Nu de start van het schooljaar nadert, blijft de vraag in West-Vlaanderen heel groot. Het aantal verdeelde laptops was er voor de zomervakantie alvast ondermaats waardoor nog vele leerlingen in de kou bleven staan" zegt Loes Vandromme die minister Ben Weyts oproept op om verdere inspanningen te leveren zodat iedere leerling effectief over een computer zal beschikken.De vzw Digital for Youth kreeg in het voorjaar de opdracht om zoveel mogelijk computers in te zamelen en gebruiksklaar te maken, om ze daarna te verdelen onder alle Vlaamse secundaire scholen. Die konden er zo kwetsbare leerlingen mee helpen. Het bleek een gigantische operatie die er uiteindelijk toch voor zorgde dat heel wat leerlingen digitaal afstandsonderwijs konden volgen.Ook veel scholen, lokale besturen, vzw's en bedrijven leenden tijdelijk hun infrastructuur uit of zetten plaatselijke projecten op rond het inzamelen van laptops. Deze waren vooral bestemd voor kwetsbare gezinnen die geen computer hadden of gezinnen waarin verschillende kinderen een computer nodig hadden.Al gauw bleek de vraag evenwel veel groter dan het aanbod en waren er ook kritische bedenkingen over het verloop van de verdeling. Digital for Youth lijstte alle vragen op en hanteerde dat overzicht om de laptops te verspreiden. "Er werd voorrang gegeven aan BuSo-scholen en scholen met een hoge OKI-score (scholen met in verhouding meer leerlingen uit kansengroepen). Maar verder kreeg wie bovenaan de lijst stond alle gevraagde laptops. Voor wie onderaan de lijst stond, was er niets meer over", stelt algemeen directeur van het Poperingse OLVi, Lieven Delvoye. "De klus is dus nog niet geklaard", stelt Loes Vandromme. Uit cijfers die de minister vrijgaf blijkt immers een grote discrepantie tussen de verschillende provincies. 37,5 procent van alle laptops in het onderwijsproject, werd in de provincie Antwerpen verdeeld. In West-Vlaanderen was dat 9,6 procent."In totaal werden 1.039 laptops geleverd, verdeeld over 38 West-Vlaamse scholen. Meer specifiek in de Westhoek kregen welgeteld 4 scholen samen 79 computers uit dit project", geeft Loes Vandromme mee. "Dat is beschamend weinig op een populatie van meer dan 220.000 Westhoekinwoners.""Straks kunnen alle leerlingen weer naar school, maar de kans dat er tijdelijk of gedeeltelijk weer zal moeten overgeschakeld worden op afstandsonderwijs, is reëel. De vraag naar een computer voor iedere leerling blijft dus nog altijd even urgent", besluit Loes Vandromme. "Het is cruciaal om alle leerlingen mee te krijgen. Een digitale kloof kan leiden tot een sociale kloof." (AHP)