"De recente telling deed een nieuwe dynamiek ontstaan die ervoor zorgde dat het verplicht minimaal aantal leerlingen overschreden werd", klinkt het opgelucht
...

"De recente telling deed een nieuwe dynamiek ontstaan die ervoor zorgde dat het verplicht minimaal aantal leerlingen overschreden werd", klinkt het opgelucht Het is niet voor het eerste dat het kleine gemeentelijke basisschooltje in Damme, in de schaduw van het monumentale stadhuis, met sluiting bedreigd is. Damme mag dan wel een populair stadje zijn bij bezoekers, toeristen en lekkerbekken die graag eens een hapje komen eten; het aantal inwoners en zeker ouders met kinderen daalt zienderogen. Vandaar dus ook dat het lokale schooltje het steeds moeilijker heeft om te overleven. Het schooltje telde bij de laatste telling in februari niet veel meer dan twintig leerlingen; te weinig om naar de normen van de Vlaamse Overheid verfder onderwijs te mogen inrichten. Lokale schoolbesturen beschikken echter over het recht tot een 'genadejaar' waarbij ze naar een volgend jaar toe gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om tegen dan wel voldoende aantal leerlingen te behalen. Het schooltje maakte al eerder met succes gebruik van deze mogelijkheid. Of het het daar nu nog eens gebruik van zou maken was enige tijd erg twijfelachtig. Voor de schooldirectie is zo'n 'jojo-situatie' immers ook niet evident. "Recent kwam er echter een kentering", zegt schepen van onderwijs Bart Desutter (CD&V). "Door de inspanningen van een nieuwe ouderwerkgroep is na en door de leerlingentelling een dynamiek ontstaan die ertoe geleid heeft dat het verplicht minimum aantal ingeschreven leerlingen voor het volgende schooljaar - en dat erna - overschreden wordt." De schooldirectie kreeg intussen de opdracht om de piste van een projectschool, waarbij het onderwijs sterk op de individuele leerling gericht wordt, verder uit te werken. "De ouders waarmee we hebben overlegd, spraken een blijvend engagement uit voor de volgende jaren", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). "Dit geeft het schooltje een toekomstperspectief over een langere periode ook wat betreft het aantal leerlingen. Als bestuur beseffen we ook het belang van een onderwijsvestiging voor de lokale gemeenschap in de stadskern. Om al deze redenen zullen we toch gaan voor een zogenaamd 'genadejaar' en wordt er een actieplan uitgewerkt om onderwijs in het schooltje in Damme centrum op langere termijn vorm te geven." (PDV)