Coronaproof werden rondleidingen voorzien en niet enkel de klassen, ook de buitenschoolse opvang en het trefpunt van de bibliotheek konden op ...

Coronaproof werden rondleidingen voorzien en niet enkel de klassen, ook de buitenschoolse opvang en het trefpunt van de bibliotheek konden op heel wat belangstelling rekenen. Burgemeester en schepenen maakten van de gelegenheid gebruik om een bord te onthullen. Directrice Patricia Hauweele, de leerkrachten en schepen voor onderwijs Natacha Lejaeghere tekenden present om tekst en uitleg te geven aan de vele bezoekers. De nieuwe school werd gebouwd op de site van de vroegere gemeenteschool. Aanvankelijk werd erover nagedacht om de oude school te renoveren, maar de kostprijs leek te hoog. Tijdens de bouwwerken aan de nieuwe school verhuisden leerkrachten en leerlingen naar de Calidris in Westende. (PBM)