Scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) is de koepel van katholieke secundaire scholen in Ieper en omvat het College, Lyceum, VTI, Heilige Familie en Immaculata. In april 2016 kondigde de scholengemeenschap aan dat het in de toekomst naar twee scholen wil voor het volledige secundair onderwijs, in de plaats van de huidige vijf scholen.
...

Scholengemeenschap Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) is de koepel van katholieke secundaire scholen in Ieper en omvat het College, Lyceum, VTI, Heilige Familie en Immaculata. In april 2016 kondigde de scholengemeenschap aan dat het in de toekomst naar twee scholen wil voor het volledige secundair onderwijs, in de plaats van de huidige vijf scholen.Toen was al duidelijk dat de volledige eerste graad een onderkomen zal vinden op de site waar zich nu de Heilige Familie en het Lyceum bevinden. Wat de bovenbouw betreft, de tweede en derde graad, wilde de scholengemeenschap alle studierichtingen centraliseren op één locatie. In oktober 2017 werd het subsidiedossier goedgekeurd voor een nieuwbouwproject op de velden en weiden achter het VTI, tussen de Veurnseweg en de Augustijnenstraat, voor een bedrag van 46,7 miljoen euro. Bijna twee jaar later is de eerste grote drempel overwonnen. Eind mei is het compromis getekend voor de aankoop van de gronden achter het VTI. Samen met de bestaande site van het VTI zal er één nieuwe campus ontwikkeld worden. De site zal een totale oppervlakte hebben van ongeveer 11 hectare. "Na de realisatie komen hier 2.400 leerlingen schoollopen en een 400-tal personeelsleden werken", legt coördinerend directeur Matthias Archie van Sint-Maartensscholen Ieper uit. "Er komt een ruime parking met 300 parkeerplaatsen op de site met uitrit langs de Veurnseweg, een kiss&ride-zone die geïntegreerd wordt in de campus, een grote fietsenberging met uitweg naar de Vrijbosroute, een nieuwe sporthal die ook ter beschikking zal staan voor sportclubs en anderen, een hoofdgebouw voor de administratie en heel wat leslokalen. Daarnaast voorzien we ook een publiek gebouw met didactische kapsalons, restaurant en schoolwinkel en een grote recreatiezone. De recreatiezone zal buiten de schooluren ook toegankelijk zal zijn voor de buurt."Enkel voetgangers en fietsers zullen toegang krijgen tot de campus zelf. "We zijn daar wel ambitieus in", zegt Matthias Archie. "Zo voorzien we in de fietsenberging ruimte voor 1.250 fietsen, plus nog een aparte fietsenberging voor het personeel voor 250 fietsen. De bedoeling is dat er van noord naar zuid en omgekeerd een groene as gecreëerd wordt op de site die enkel toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers."De campus wordt dus concreet, maar er is nog een lange weg te gaan. Zo is er nog geen ontwerp van de site. "In het najaar zullen we een openbare aanbesteding organiseren waarbij diverse architectenbureaus hun ontwerpen kunnen presenteren", vervolgt Matthias Archie. "In april 2020 volgt de toewijzing van de opdracht en de start van het ontwerp van de nieuwe gebouwen en buitenruimte. In de periode 2021-2023 zullen de bouwvergunningen aangevraagd worden. Ten vroegste midden 2023 vermoeden we dat de eerste bouwactiviteit zal plaatsvinden. De vermoedelijke ingebruikname van de gebouwen zal ten vroegste voor september 2025 zijn."Ondertussen zijn de stad Ieper en de provincie ook begonnen aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site. "Dat zal wellicht af zijn tegen de zomer van 2020", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (SP.A). "Op dit ogenblik zijn we vooral intensief bezig met de mobiliteitsproblematiek waarvoor een MOBER (mobiliteitseffecten-rapport, red.) opgemaakt wordt samen met het studiebureau Adoplan. Het is geen sinecure om 2.400 leerlingen en 400 leerkrachten veilig naar de nieuwe school toe te leiden en opnieuw huiswaarts. Daarbij geven we speciale aandacht aan de leefbaarheid van de bewoners van de Augustijnenstraat en de achterliggende wijken en de ontsluiting op de Haiglaan en de Veurnseweg." In het najaar zullen de buurtbewoners meer uitleg krijgen via een buurtvergadering.Als de leerlingen van Immaculata en College tegen 2025 naar de nieuwe campus verhuizen, zullen de sites van deze scholen leeg komen te staan. "Zolang de gronden niet aangekocht waren, namen we nog geen actie met betrekking tot de toekomst van deze sites", zegt Matthias Archie. "Nu de aankoop rond is, zullen we daarvoor wel eens samenzitten met het stadsbestuur. Concrete ideeën zijn er nog niet en er is ook geen haast bij. Het zal nog zeker zes jaar duren voor die gebouwen leeg zullen staan."Het stadsbestuur zal dus betrokken worden bij de herbestemming van de sites van Immaculata en College. "In beide gevallen gaat het om goedgelegen locaties, die zeker opportuniteiten bieden qua invulling", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "De oplevering van het nieuwe gebouw wordt voorzien voor ten vroegste binnen vijf jaar. We hebben wel nog even om daar goed over na te denken. Het gaat hier over de dynamiek van onze binnenstad waar toch een pak bewegingen zich zullen verschuiven. Daar zullen we gericht op moeten anticiperen.""De stad zal erop toezien dat de invulling van de vrijkomende ruimte op een kwalitatieve manier gebeurt", pikt schepen Philip Bolle in. "We moeten oog hebben voor wat de binnenstad op die plaats het meest nodig heeft. En dat kan gaan van woonverdichting over recreatie en kleinhandel tot gemeenschapsvoorzieningen. Het zal in elk geval een bijzondere uitdaging zijn die degelijk moet worden voorbereid, net om langdurige leegstand te voorkomen."