Het bestaande gebouw van de Stedelijke Basisschool Zuid aan de Generaal Deprezstraat was vrij oud en voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Het kwam dus niet in aanmerking voor renovatie. Begin 2018 werd het gebouw behalve de turnzaal volledig gesloopt om een nieuwbouw te realiseren. Tijdens de werken kregen de kleuters voorlopig onderdak in containers aan het Forestiersstadion, de kinderen uit de zes leerjaren kregen les in het VTI.
...

Het bestaande gebouw van de Stedelijke Basisschool Zuid aan de Generaal Deprezstraat was vrij oud en voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Het kwam dus niet in aanmerking voor renovatie. Begin 2018 werd het gebouw behalve de turnzaal volledig gesloopt om een nieuwbouw te realiseren. Tijdens de werken kregen de kleuters voorlopig onderdak in containers aan het Forestiersstadion, de kinderen uit de zes leerjaren kregen les in het VTI. Het stadsbestuur koos zeer bewust voor een BEN-school, een Bijna Energie Neutrale school. "Zo voldoen we aan de eisen en zijn we klaar voor de toekomst", zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn. "We wilden een open gebouw met onder meer een polyvalente zaal, meer en grotere klasruimte en een leraarskamer. Het project is ontstaan vanuit een doorgedreven uitwerking van het pedagogisch concept. We willen maximaal inzetten op co-teaching en klasoverschrijdende werking", aldus Charly Nowé, directeur van de Stedelijke Basisschool Zuid. "In plaats van twee klassen van bijvoorbeeld 16 leerlingen, maken we een klas met 32 leerlingen met twee verantwoordelijke leerkrachten. Zij kunnen overleg plegen wie wat geeft waar hij zich het best bij voelt." AVDK Architecten Vande Kerckhove uit Heule kreeg de opdracht en ontwierp het project. Het bestek werd opgedeeld in vijf posten: architectuur en omgeving, stabiliteit, HVAC Geo sanitair, elektriciteit en lift. Met een BEN-school in gedachten werden verschillende technieken toegepast. Zo werd de volledige structuur van het gebouw geprefabriceerd en werden de gevels opgebouwd met geprefabriceerde houten wanden en afgewerkt met gevelmetselwerk. "Het verwarmingsconcept is gebaseerd op het principe van 'lage temperatuursverwarming' met als basis vloerverwarming. De centrale warmtepompinstallatie gekoppeld aan een BEO-veld - verticale boringen voor koeling - bereikt op deze manier zijn maximaal rendement", duidt Frederik Tomme, architect bij AVDK Architecten Vande Kerckhove. Het volledig schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning die alle gebruikerslokalen voorziet van de nodige verse lucht. In de klaslokalen wordt de benodigde luchthoeveelheid continu en automatisch afgeregeld door middel van een variabele volumeregelaar in functie van de beoogde luchtkwaliteit. Dit levert een aanzienlijke besparing op." Verder zijn sanitaire installaties uitgerust met automatische urinoirspoeling, zelfsluitend kraanwerk en een regenwaterrecuperatiesysteem in functie van het reduceren van kostbaar stadswater. "Op gebied van bijna energie neutraal en duurzaamheid is het de parel aan de kroon van de Harelbeekse scholen", weet Charly Nowé.Het gebouw heeft nu ondermeer een polyvalente zaal, twaalf lagere klassen, twee zorgklassen, een leraarskamer en Crealokaal. De ingang van de sporthal en het sanitair blok werd vervangen. De kosten van de nieuwbouw bedragen 6,5 miljoen euro, waarvan 3,7 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. Op de benedenverdieping krijgen de kleuters hun stek. Op de eerste verdieping zijn er telkens twee klassen voor het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar. Op de tweede verdieping hebben het vijfde en zesde leerjaar hun lokalen. "Naast de bestaande en nieuwe groenzones kreeg het gebouw ook een groendak met wilde beplanting, goed voor bijtjes en vlinders en goed voor educatieve doeleinden. Met de vele groenaanleg wordt ook de CO2 uitstoot verminderd, een primeur", zegt Frederik Tomme.