Het bestaande gebouw van de Stedelijke Basisschool Zuid aan de Generaal Deprezstraat was vrij oud en voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Het kwam dus niet in aanmerking voor renovatie. Begin 2018 werd het gebouw behalve de turnzaal volledig gesloopt om een nieuwbouw te realiseren. Tijdens de werken kregen de kleuters voorlopig onderdak in containers aan het Forestiersstadion, de kinderen uit de zes leerjaren kregen les in het VTI.
...