In januari 2018 begon het stadsbestuur met de subsidiëring van een dagelijks stuk fruit voor de kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van alle Oostendse basisscholen. Het fruit werd in stukjes gesneden en verpakt aangeboden, want fruit in stukjes gaat makkelijker binnen bij kinderen dan één groot stuk. De kinderen moesten het fruit ook met de hele klas samen opeten. Het fruitproject was een socialistisch paradepaardje, maar vindt weinig genade in de ogen van de nieuwe bestuursploeg.
...

In januari 2018 begon het stadsbestuur met de subsidiëring van een dagelijks stuk fruit voor de kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van alle Oostendse basisscholen. Het fruit werd in stukjes gesneden en verpakt aangeboden, want fruit in stukjes gaat makkelijker binnen bij kinderen dan één groot stuk. De kinderen moesten het fruit ook met de hele klas samen opeten. Het fruitproject was een socialistisch paradepaardje, maar vindt weinig genade in de ogen van de nieuwe bestuursploeg. "Vorig schooljaar werd het project geëvalueerd", zegt schepen van Welzijn, Zorg en Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). "Uit deze evaluatie bleek duidelijk dat de meeste scholen de meerwaarde van het fruitproject beperkt vinden. Daarom besliste het stadsbestuur om het project, met een jaarlijkse kost van 200.000 euro, te stoppen en in te zetten op acties met een meer structurele impact op kansarmoede in gezinnen.""14 van de 18 deelnemende basisscholen gaven het project 'Fruit op school' een onvoldoende", vervolgt de schepen. "Concreet zeggen vijf scholen in de evaluatie dat er meer nood is aan andere maatregelen rond gezonde voeding, zoals een tegemoetkoming in warme maaltijden voor kinderen. Zeven schoolteams vonden het fruitproject geen goede keuze door het weinig duurzaam karakter ervan. Daarnaast gaven ook twee scholen aan dat zij in het verleden via Tutti Frutti (een Vlaamse subsidie voor schoolfruit) alle kinderen al één dag per week fruit gaven, en voor de overige dagen steunden op ouders en via solidariteit zorgen dat alle kinderen fruit krijgen. Dergelijke initiatieven op schoolniveau werkten goed in het verleden, maar werden doorkruist door het project van de stad.""Binnen het armoedebeleidsplan dat we aan het uitwerken zijn, is preventieve gezondheidszorg één van de belangrijkste pijlers. Vanuit de scholen kwam het signaal dat het fruitproject weinig structurele impact heeft op de kansarmoede. In de evaluatie was er ruimte voor eigen voorstellen van de scholen en dat geeft ons een goede aanzet om het budget van 200.000 euro voor fruit beter in te zetten. We lieten de schoolteams vorige week weten dat dit project in het komende schooljaar niet hernomen wordt. 'Fruit op school' betekent geen volle boterhamdoos voor kinderen in armoede. In het nieuwe beleidsplan komen een pak structurele maatregelen die ook echt het verschil maken.""Ik ben een beetje verbaasd dat de schepen van Onderwijs bij de start van het nieuwe schooljaar een project zomaar afschaft zonder iets in de plaats te stellen. Het gaat dus om een besparing", reageert gemeenteraadslid Nancy Bourgoignie (SP.A-Stadsmakers). "Een kleine 3.000 kinderen namen aan dit project deel. Ik vraag me af waarop deze beslissing gebaseerd is. Daarom diende ik een interpellatie in voor de komende gemeenteraad.""Dit was geen project van armoedebestrijding, maar een onderwijsproject", zegt Nancy Bourgoignie. "Alle kinderen konden samen de soorten fruit leren kennen, proeven en er in de klas rond werken. Dit is iets educatief en nog gezond ook. Het fruitproject was gericht naar alle kinderen, ongeacht het inkomen van de ouders. Een stadsbestuur moet keuzes maken, maar als dit bestuur kiest om iets anders te doen met het geld, dan is toch de vraag wat er dan wel mee gedaan zal worden."Maar er bestonden toch al andere fruitprojecten? Was het project van het stadsbestuur dan nog nuttig? "Ik weet dat er al initiatieven bestonden. Tutti frutti is mij bekend", aldus Nancy Bourgoignie. "Maar dat project is betalend en niet alle kinderen doen eraan mee. Dat was juist de kracht van 'Fruit op school': dat de kinderen samen fruit aten en er ook samen iets rond konden doen. En dat gaat nu verloren."