Het nieuwe gebouw was echter nog naamloos, dus lanceerde de jeugdraad in april via een ludiek filmpje een oproep om voorstellen te doen. Er werd gezocht naar een jeugdige naam met pit, kort en krachtig.

Het filmpje leverde 38 voorstellen op. De jeugdraad en het College van burgemeester en schepenen bogen zich over de voorstellen en waren unaniem: het JOC heet vanaf nu 'De Lichting'. Het voorstel werd ingediend door Bart Vanmaele en sprak meteen aan omwille van de dubbele betekenis: enerzijds wordt de link met Lichtervelde benadrukt en anderzijds wordt verwezen naar de steeds vernieuwende lichting jongeren die er gebruik van zullen maken.

Het nieuwe gebouw was echter nog naamloos, dus lanceerde de jeugdraad in april via een ludiek filmpje een oproep om voorstellen te doen. Er werd gezocht naar een jeugdige naam met pit, kort en krachtig.Het filmpje leverde 38 voorstellen op. De jeugdraad en het College van burgemeester en schepenen bogen zich over de voorstellen en waren unaniem: het JOC heet vanaf nu 'De Lichting'. Het voorstel werd ingediend door Bart Vanmaele en sprak meteen aan omwille van de dubbele betekenis: enerzijds wordt de link met Lichtervelde benadrukt en anderzijds wordt verwezen naar de steeds vernieuwende lichting jongeren die er gebruik van zullen maken.