Er wordt gestart met de eerste graad van het middelbaar onderwijs in de A-stroom. Daarvoor wordt er in Kortrijk samengewerkt met Athena en in Roeselare met MSKA.
...

Er wordt gestart met de eerste graad van het middelbaar onderwijs in de A-stroom. Daarvoor wordt er in Kortrijk samengewerkt met Athena en in Roeselare met MSKA."We geloven in de nood aan leerlinggericht onderwijs", begint coördinator Bert Vansteenkiste. "Binnen het freinetonderwijs staat de leerling centraal. We vertrekken vanuit de noden en interesses van de leerlingen. Ze voelen zich meer betrokken bij hun leren en op die manier zijn ze meer gemotiveerd en voelen ze zich beter." Volgens Bert is er een groeiende interesse in methodeonderwijs. Er komen steeds methodescholen in heel Vlaanderen. "Meer en meer stapt men af van het denken in vakken, maar is er meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling naast het cognitieve."In de eerste graad heeft men in Athena, campus Pottelberg, in Kortrijk al wat ervaring met De Wijzer, waar men al deels werkt volgens de principes van het methodeonderwijs, zonder dat het uitgesproken freinetonderwijs is. "Het is een praktische werking tussen het traditioneel en het methodeonderwijs", zegt Bert.Met de onderwijsvernieuwing trekt dus nu ook scholengroep Mandel en Leie de kaart van het freinetonderwijs, dit naast het traditioneel onderwijs dat uiteraard ook blijft bestaan. "Célestin Freinet geloofde dat iedereen een natuurlijke drang heeft om te groeien en te leren", aldus Bert. "Het onderwijs moet zorgen voor de omstandigheid en de leerling krijgt eigenaarschap van zijn leerproces. De leerling kan mee bepalen hoe hij/zij leert. Daardoor krijg je grote leerwinst! Er wordt vooral ingezet op het ervaringsgerichte, dus leren door te doen. Er is een projectmatige aanpak. Ook de leerlingen en ouders worden sterk betrokken bij het gebeuren in de klas en op school." De eindtermen die moeten gehaald worden zijn dezelfde als deze van het traditioneel onderwijs. "Er is dus geen drempel om in te stappen voor wie uit het traditioneel onderwijs komt." De ZOOM-scholen in Kortrijk en Roeselare zullen expertise uitwisselen, maar ook hun eigen accenten leggen. Beide scholen hebben een eigen team.De middelbare freinetschool in Kortrijk zal gevestigd zijn in de A-vleugel van Athena Pottelberg, met ingang aan de Pottelberg. Er wordt gestart met de eerste graad, dus het eerste en tweede middelbaar van het secundair onderwijs om dan door te groeien naar een zesjarige structuur. "Op het einde van schooljaar 2024-2025 moeten we dan een volledige secundaire structuur van zes jaar freinetonderwijs hebben. ZOOM Kortrijk wordt aan het grote publiek voorgesteld op athena@themovies, de schoolbeurs van 30 januari tot 1 februari in Kinepolis Kortrijk. Op 6 februari en 17 maart zijn er infoavonden, waar ZOOM uitgebreid wordt voorgesteld aan alle geïnteresseerden en ook op de Athena opendeurdagen van 12 en 16 mei kan je terecht.(EDB)