Schepen Vicky Reynaert (sp.a), bevoegd voor kinderopvang: "Het nieuwe schepencollege heeft in februari van dit jaar de nodige middelen vrijgemaakt om deze buitenschoolse kinderopvang en haar buitenruimte in te richt...