Schepen Vicky Reynaert (sp.a), bevoegd voor kinderopvang: "Het nieuwe schepencollege heeft in februari van dit jaar de nodige middelen vrijgemaakt om deze buitenschoolse kinderopvang en haar buitenruimte in te richt...

Schepen Vicky Reynaert (sp.a), bevoegd voor kinderopvang: "Het nieuwe schepencollege heeft in februari van dit jaar de nodige middelen vrijgemaakt om deze buitenschoolse kinderopvang en haar buitenruimte in te richten. We zijn er immers van overtuigd dat het organiseren van buitenschoolse kinderopvang een kerntaak is van de gemeente. Met deze nieuwe locatie buitenschoolse kinderopvang hoop ik dat de kinderen van Sint-Joris, samen met de begeleidsters, op een kwaliteitsvolle manier van hun vrije tijd voor en na school kunnen genieten."Voor veel kinderen vult de buitenschoolse kinderopvang een groot deel van de vrije tijd in. Slechts een klein deel kan rekenen op opvang bij ouders en grootouders. Vaak zij ook zij nog steeds aan het werk. De kinderverzorgsters van de kinderopvang vervullen volgens Reynaert dan ook een belangrijke taak. Op zondag 1 september zet de kinderopvang haar deuren open voor het grote publiek. Iedereen is welkom tussen 13.30 en 15.30 u. Op maandag 2 september worden de eerste kinderen in deze nieuwe locatie opgevangen.(Arno Van Haverbeke)