"Het is onze bedoeling om de groepsopvang te installeren in het vroegere filiaal van de bibliotheek, in de Schoolstraat in Lombardsijde. Het filiaal is vlak naast de gemeenteschool 't Lombartje gelegen", geeft de schepen mee. "In de nieuwe opvang zal er ruimte zijn voor 18 kindjes tussen de 0 en 2,5 jaar. En er zullen ook vier onthaalouders worden aangeste...

"Het is onze bedoeling om de groepsopvang te installeren in het vroegere filiaal van de bibliotheek, in de Schoolstraat in Lombardsijde. Het filiaal is vlak naast de gemeenteschool 't Lombartje gelegen", geeft de schepen mee. "In de nieuwe opvang zal er ruimte zijn voor 18 kindjes tussen de 0 en 2,5 jaar. En er zullen ook vier onthaalouders worden aangesteld om in te staan voor de goede zorgen." De toewijzing van de plaatsen in de nieuwe groepsopvang zal gebeuren op basis van de registratie op de wachtlijst van de Dienst voor Onthaalouders (DVO) en niettegenstaande de groepsopvang pas volgend jaar van start gaat, is het nu reeds mogelijk om te registreren en in aanmerking te komen voor een opvangplaats. Dat kan via de gemeentelijke website www.middelkerke.be/aanvraagkinderopvang. De kostprijs voor de opvang wordt bepaald door het gezinsinkomen en daarbij wordt het systeem gevolgd van de gesubsidieerde kinderopvang. Meer info is te bekomen op het nummer 059 30 48 86. Ondertussen is ook het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Westende goed en wel van start gegaan in de nieuwe gemeenteschool De Duinpieper. Het IBO heeft in de school een eigen ingang en beschikt over buitenspeelruimte. IBO Westende is iedere dag open van 6.30 uur tot het begin van de school en na de school tot 19.30 uur. Het IBO is ook open als er een pedagogische studiedag is en tijdens de schoolvakanties. De kinderen die schoollopen in Sint-Lutgardis in Westende worden te voet door de begeleiders opgehaald, kindjes die naar school gaan in Lombardsijde worden opgehaald met de bus. Ook de kinderen uit het buitengewoon onderwijs kunnen er terecht. Na samenspraak met de school is er een mogelijkheid dat de bus hen afzet aan het IBO. IBO Westende is gelegen in de Henri Jasparlaan 29b in Westende.