Het verhaal van De Kasteeltuin begon een drietal jaar geleden. Een groep enthousiastelingen wilde een school oprichten waar er volgens de principes van Célestin Freinet werd lesgegeven. Ze zochten een locatie en vonden die op de terreinen van Dominiek Savio. De groene omgeving en de mogelijkheden tot inclusie spraken hen aan en ze verrichtten heel wat werk om de school te doen opstarten op 1 september 2018.
...

Het verhaal van De Kasteeltuin begon een drietal jaar geleden. Een groep enthousiastelingen wilde een school oprichten waar er volgens de principes van Célestin Freinet werd lesgegeven. Ze zochten een locatie en vonden die op de terreinen van Dominiek Savio. De groene omgeving en de mogelijkheden tot inclusie spraken hen aan en ze verrichtten heel wat werk om de school te doen opstarten op 1 september 2018.Twee jaar later zette de coördinator een stap terug en begint de Freinetschool een nieuw verhaal met een compleet nieuwe Raad van Bestuur en twee nieuwe coördinatoren. Peter Vande Moortel neemt voltijds de functie van coördinator op zich: "Ik was eigenlijk ondersteuner in het middelbaar onderwijs maar werd als ouder mee betrokken in het verhaal van de Kasteeltuin toen mijn zoon hier openbloeide. Toen de vorige coördinator stopte, vond ik het een ideaal moment om deze kans te benutten en hier mee te schrijven aan een positief verhaal." Peter Vande Moortel wordt daarin bijgestaan door Maritsa De Meester die halftijds pedagogisch coördinator wordt. "Ik volgde eerder al de driejarige opleiding Freinet. Daarnaast wist ik al een tijdje dat ik met kinderen wilde werken en me graag wilde inzetten voor ander en beter onderwijs. Toen ik de vacature zag, vond ik het een uitgelezen kans om me hier te engageren", vertelt Maritsa.De voorbije weken staken Peter en Maritsa de hoofden bij elkaar om de werking op punt te zetten: "We willen hier echt Freinetonderwijs bieden met eigen accenten. Dat betekent dat we de kinderen willen laten onderzoeken, ervaren en leren, niet alleen binnen het klaslokaal maar vooral daarbuiten. De buurt speelt een grote rol in de Freinetwerking. Daarnaast engageren we ons om het vrije denken van het kind te stimuleren en in te zetten op de talenten van de kinderen."Ook in de gebouwen zelf werd de laatste tijd heel wat werk verricht. Er werden nieuwe ramen gezet en een doorgang tussen de klassen moet klasoverschrijdend werken en niveaugroepen mogelijk maken. "We zijn op 1 september gestart met 78 kinderen die in graadsklassen verdeeld zijn. Voor de kleuters zijn Kaat Carpentier en Lieselot Buyck de begeleiders. Els Tack, Hadewych Ureel en Annelies Uyttenhove staan in de lagere graadsklassen.""Door de coronamaatregelen verhuizen onze kleuters tijdelijk naar een ander gebouw dichtbij Hoeve Ter Kerst. We hopen daar te kunnen inzetten op dierenverzorging, tuinieren en inclusie met de bewoners van Dominiek Savio. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op het engagement van onze ouders om te komen helpen en die ook in een beurtrol de school komen poetsen. Als startende school is het voor ons belangrijk dat we onze budgetten zoveel mogelijk kunnen spenderen aan de kinderen. Al onze ouders verdelen zich in werkgroepen en maken zo mee onze school."Ook in deze school is het raden naar wat corona zal betekenen voor het verloop van het nieuwe schooljaar. "Sowieso hebben we al beslist om geen warme maaltijden meer aan te bieden. We merkten tijdens de coronaperiode dat het eten met de begeleider in de klas zelf een meerwaarde was en willen dat nu permanent behouden in onze werking. Verder hopen we natuurlijk dat onze geplande activiteiten zullen kunnen doorgaan", klinkt het. (EV)