Christine Van Praet werkte sinds drie jaar als coördinerend directeur voor de scholengemeenschappen Klavertje 4 en De Wijngaard. Ze maakte de ...

Christine Van Praet werkte sinds drie jaar als coördinerend directeur voor de scholengemeenschappen Klavertje 4 en De Wijngaard. Ze maakte de fusie van vier schoolbesturen tot vzw Scola van dichtbij mee en coördineert een team van 10 basisscholen uit de regio Groot-Kortrijk. Daaronder zijn De Kindervriend, De Sprong en Bemok scholen voor buitengewoon onderwijs. Christine was jarenlang directeur van de Vrije Centrumschool Marke. Ze zal zorgen voor een goede overdracht en geeft definitief de fakkel door op 1 november 2020. Peter De Graeve heeft heel wat ervaring als onderwijzer, als directeur in een basisschool en als halftijds coördinerend directeur in zijn scholengemeenschap 'Het Klaverblad' in Gent.