Op de site aan de Kluifrotonde aan de Magdalenastraat wordt een nieuwe campus met een oppervlakte van 5.299 vierkante meter gebouwd waar de CVO's HITEK, VSPW en VIVO begin januari 2017 hun intrek zullen nemen. De totale investering van het project bedraagt 11,4 miljoen euro. Architect van het project is SUM Project.
...

Op de site aan de Kluifrotonde aan de Magdalenastraat wordt een nieuwe campus met een oppervlakte van 5.299 vierkante meter gebouwd waar de CVO's HITEK, VSPW en VIVO begin januari 2017 hun intrek zullen nemen. De totale investering van het project bedraagt 11,4 miljoen euro. Architect van het project is SUM Project.Ruim vijf jaar geleden engageerden de drie CVO's zich om samen te investeren in een gestructureerde en geïntegreerde oplossing voor het volwassenenonderwijs in het centrum van Kortrijk op de campus Kortrijk Weide. Samen met Scholen van Morgen realiseert CVO Kortrijk Weide met deze nieuwbouw een aantrekkelijke plek voor levenslang leren en biedt het een meerwaarde voor cursist, onderwijs en stad. Het gebouw is het eerste project op Campus Kortrijk Weide, een project van de Stad Kortrijk in verandering 2025."We kijken al meer dan tien jaar uit naar een nieuwe plek", vertelt Mario Kelchtermans, directeur CVO HITEK.? "Het grote probleem was een tekort aan lokalen en we zaten ook verspreid over twee locaties. Deze centrale campus die een ideale ligging bij het station heeft, zal een perfect antwoord bieden op levenslang leren voor volwassenen.""Het gebouw zal een nieuwe dynamiek creëren voor het volwassenenonderwijs in Kortrijk", aldus nog Carmen Wullaert, directeur CVO VSPW."We moeten de schoolbouwmachine absoluut verder laten draaien. In Kortrijk zijn we bezig met 9 schoolbouwprojecten", geeft Philippe Monserez, programmadirecteur Scholen van Morgen mee. "In totaal gaat dit om 42.000 vierkante meter en een netto bouwkost van 68 miljoen euro. In Vlaanderen staan via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen. Wij staan als vennootschap in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen."(ICK)