Vanaf september 2015 wordt er een wijziging doorgevoerd voor alle scholen van het buitengewoon onderwijs. De scholen vormen hun bestaan...

Vanaf september 2015 wordt er een wijziging doorgevoerd voor alle scholen van het buitengewoon onderwijs. De scholen vormen hun bestaand aanbod om tot een basisaanbod en kunnen een nieuw type oprichten. Dit type is er specifiek voor leerlingen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid.Burgemeester Claude Croes: "Onze school De Sam beschikt over de nodige expertise om voor deze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs in te richten. In de school zijn er nu al 37 leerlingen met een dergelijke beperking. Het nieuwe type organiseren brengt een verhoging van het aantal lesuren met zich. Wij willen dit nieuwe type organiseren vanaf het schooljaar 2015-16." (MV)