De organisatoren waren de Universiteit van de Verenigde Naties, de UGent en de VUB.

Onder-secretaris-generaal van de VN David Malone gaf het officiële startschot van deze universitaire samenwerking. De Brugse campus van UNU-CRIS in het Grootseminarie krijgt hierdoor nieuw leven. Het is een denktank van de Verenigde Naties rond regionale integratieprocessen.

Aanvankelijk werkte UNU-CRIS nauw samen met het Europacollege, maar omwille van budgettaire besparingen kwam daar een eind aan. Vorig jaar vroeg de Vlaamse overheid alle Vlaamse universiteiten naar de mogelijkheid om UNU-CRIS te betrekken in hun academische werking. Een internationale jury selecteerde een gezamenlijk voorstel van UGent en VUB. De Vlaamse Overheid investeert 660.000 euro in dit project.

UGent en VUB krijgen dus een campus in Brugge. Er zal daar geen les gegeven worden, maar wel onderzoek verricht worden. UGent stelt per jaar twee doctoraatsstudenten ter beschikking aan UNU-CRIS, de VUB zal er één groot project per jaar uitvoeren. UGent vaardigt ook professoren af. Dat betekent concreet dat er tien à zestien vorsers, met hun begeleidende proffen in het Grootseminarie aan het werk zullen zijn. "In een eerste fase verwacht ik hier in totaal 25 onderzoekers. Die capaciteit kan uitgebreid worden tot 40 personen. Het betekent de redding van UNU-CRIS. Want omwille van de onzekere situatie hadden de voorbije twee jaar reeds tal van vorsers andere oorden opgezocht", zegt waarnemend directeur Antonie Anthoine.

In het verleden moest UNU-CRIS oplossingen helpen mee uitdokteren voor het Israëlsich-Palestijsn conflict. Momenteel buigen deze academici zich over de toekomst van Europa na de Brexit. En zal UNU-CRIS binnenkort ook moeten onderzoeken tot welke regionale conflicten het Eigen Volk Eerst principe van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump kan leiden?

(SVK - Foto BP)