Om een antwoord te bieden aan de lokalenproblematiek van de jeugdverenigingen in de Ieperstraat, besliste het stadsbestuur om nieuwe lokalen te bouwen. De afgelopen maanden werden hiervoor de eerste plannen en schetsen opgemaakt.
...

Om een antwoord te bieden aan de lokalenproblematiek van de jeugdverenigingen in de Ieperstraat, besliste het stadsbestuur om nieuwe lokalen te bouwen. De afgelopen maanden werden hiervoor de eerste plannen en schetsen opgemaakt."Deze plannen werden via een adviesronde voorgelegd aan de betrokken jeugdverenigingen en adviesraden. Eén van de belangrijkste opmerkingen bij deze eerste plannen was de locatie van deze nieuwbouw in het stadspark", zegt jeugdschepen Margot Baekelandt (SP.A). Geen jeugdlokalen in stadsparkVooral De Torenvalk kon zich niet vinden in deze locatie en verzette zich tegen de plannen. Een stuk waardevol groen innemen was voor de natuurvereniging geen optie. Er zouden in het ontwerpvoorstel ook een tiental bomen moeten sneuvelen. "Het stadsbestuur heeft deze bekommernis ter harte genomen en keek voor een mogelijk betere inplanting", zegt jeugdschepen Margot Baekelandt (SP.A).Vrijdagavond trok de bevoegde schepen met haar voorstel voor een nieuwe locatie voor het jeugdcomplex naar de jeugdraad. Daarop bleek dat de jeugdverenigingen, zoals de KSA en de Chiro, zich konden vinden in de nieuwe locatie. Het nieuwe jeugdcomplex komt nu op het perceel gelegen tussen de Tuin De Brabandere en het zwembad aan het Generaal Maczekplein.Beter inspelen op de noden"Deze locatie bevindt zich in het centrum van Tielt met voldoende (groene) ruimte in de omgeving. Daarnaast situeert deze inplanting zich in de Tieltse vrijetijdszone (met onder meer de bibliotheek, de stedelijke academies, de Europahal, het zwembad, de sporthal en -terreinen). Tot slot maakt deze locatie het mogelijk dat de geplande lokalen een andere indeling kunnen krijgen die nog beter kan inspelen op de noden van de jeugdverenigingen."Dit voorstel werd al besproken met de betrokken jeugdverenigingen en adviesraad die dit positief onthaalden. De komende weken en maanden zal deze piste nu verder uitgewerkt worden in samenspraak met de betrokkenen. Voor het project wordt ongeveer 850.000 euro voorzien. Wellicht start de bouw in het najaar van 2016. (LVA)