Bert Gunst (CD&V) volgde begin dit jaar zijn partijgenoot Rik Lips als schepen, bevoegd voor jeugd en sport. Samen met de nieuwe jeugdconsulent Lode Maesen en een actieve jeugddienst ging hij meteen van start met het leggen van de nodige prioriteiten die het jeugdbeleid in Nieuwpoort nieuwe impulsen moet geven. En dat is ook nodig, zo blijkt.
...

Bert Gunst (CD&V) volgde begin dit jaar zijn partijgenoot Rik Lips als schepen, bevoegd voor jeugd en sport. Samen met de nieuwe jeugdconsulent Lode Maesen en een actieve jeugddienst ging hij meteen van start met het leggen van de nodige prioriteiten die het jeugdbeleid in Nieuwpoort nieuwe impulsen moet geven. En dat is ook nodig, zo blijkt. "Er is inderdaad werk aan de winkel. Wie van de 'ouderen' onder ons herinnert zich de tijden niet dat er in Nieuwpoort meer uitgaans- en ontspanningsmogelijkheden waren voor jongeren", gaat Bert Gunst van start. "Ik denk daarbij onder meer aan de bowling op Nieuwpoort-Bad en het openluchtzwembad. Dergelijke mogelijkheden tot tijdverdrijf zijn er in onze stad te weinig en daar moeten we inderdaad iets aan doen. Voor jongeren tussen het verlaten van de speelpleinwerking en het aanvaarden van een vakantiejob gaapt een lacune die inderdaad moet opgevuld worden."Tijdens deze legislatuur moet de realisatie van een nieuw jeugdcentrum met sporthal een van de blikvangers worden. "Het nieuw jeugdcentrum moet fungeren als Huis van het Kind", gaat Bert Gunst verder. "Het is de bedoeling en mijn overtuiging dat kinderen van 0 tot 24 jaar er zich moeten thuis voelen. Het is meteen de bedoeling om zwaar in te zetten op kinderopvang. Om daaraan tegemoet te komen, willen we een volwaardige dienst kinderopvang op poten zetten, mét uitgebreide uren. We zoeken, in afwachting van de realisatie van het jeugdcentrum, naar een tijdelijke en gepaste locatie. In het centrum zal men, naast de kinderopvang, verder beroep kunnen doen op de diensten van Kind en Gezin, de speelpleinwerking, een huiswerkklas, naschoolse opvang en natuurlijk een leuk jeugdhuis voor en door jongeren. Die krijgen elk de nodige ruimte, naast een grote polyvalente zaal. Met de bijkomende realisatie in hetzelfde complex van een grote sporthal, leggen we meteen ook de o zo belangrijke link tussen jeugd en sportmogelijkheden. Hier vloeien ze als het ware in elkaar. Wat de timing voor dit alles betreft: het schepencollege zal zich binnenkort buigen over het definitief schetsontwerp van het complex dat 4 miljoen euro minder zal kosten dan in de vorige legislatuur werd vooropgesteld, maar niettemin alle nodige voorzieningen zal herbergen. We willen volgend jaar met de bouw starten om in 2022 te landen", aldus nog Bert Gunst. Het stadsbestuur zet verder in op de campagne 'Warme William'. "Deze campagne, met bijhorende app, wil jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder te oordelen", weet de schepen. "Het is meteen ook het startschot voor ons vernieuwd jeugdbeleid waarbij de focus de komende zes jaar wordt gelegd bij de jongeren 12+ die volop hun plaats zoeken in de stad, die zoeken naar hun identiteit. De erkenning van Nieuwpoort als Warme Stad en de komst van 'Warme William' moet daartoe bijdragen."Na een infovergadering met de omwonenden van het skatepark, waar de problematiek rond de overlast aan bod kwam, werden bijkomende maatregelen getroffen. "Het is natuurlijk een zaak van wederzijds respect en begrip voor elkaar", zegt de schepen daarover. "De vergadering verliep positief. We merken bovendien een kordatere aanpak van de politie en we volgen de situatie van heel nabij op. Een van onze grootste bekommernissen is natuurlijk om de woonkwaliteit rond het skatepark te vrijwaren."De oppositie reageert. "Er is de voorbije 24 jaar heel veel geïnvesteerd in Nieuwpoort, maar helaas stond de jeugd steeds achteraan de rij wanneer de centen werden verdeeld", aldus Nicolas Vermote (Pro). "Alle goede ideeën van de jeugdconsulenten ten spijt: als het bestuur niet mee wil, is het een maat voor niets. Het blijft wachten op een gecentraliseerde naschoolse opvang en de Nieuwpoortse jeugd loopt verloren als het gaat om uitgaansmogelijkheden. Ze moeten hiervoor steevast uitwijken naar buurgemeenten. Een betere ondersteuning, financieel en logistiek, om jeugdevents te stimuleren, zou al een stap in de goede richting zijn. De jeugdraad opwaarderen en een kindergemeenteraad installeren: het zijn voorstellen die in dovemansoren vallen. En wat het nieuw jeugdcentrum betreft: die eerste steen had er al lang moeten liggen." (DVL)