Bert Gunst (CD&V) volgde begin dit jaar zijn partijgenoot Rik Lips als schepen, bevoegd voor jeugd en sport. Samen met de nieuwe jeugdconsulent Lode Maesen en een actieve jeugddienst ging hij meteen van start met het leggen van de nodige prioriteiten die het jeugdbeleid in Nieuwpoort nieuwe impulsen moet geven. En dat is ook nodig, zo blijkt.
...