Sabine Schepens gaf 25 jaar les in 'De Frères' alvorens 15 jaar als directeur te werken in Middenschool Sint-Pieter. "Het boeiende en uitdagende aan mijn job was vooral het coachen van leerkrachten, begeleiden van leerlingen en uitwerken van een pedagogisch beleid. Natuurlijk heb ik voordien ook heel graag lesgegeven maar in een kleine school zoals Sint-Pieter is de drempel tussen directie en leerlingen niet zo groot. Tijdens de speeltijden en over de middag probeerde ik zoveel mogelijk tussen de leerlingen te zijn. Ook het duodirecteurschap de laatste vijf jaar, samen met Kati Van Ryckeghem, had een meerwaarde. We konden immers altijd samen overleggen vooraleer bepaalde beslissinge...

Sabine Schepens gaf 25 jaar les in 'De Frères' alvorens 15 jaar als directeur te werken in Middenschool Sint-Pieter. "Het boeiende en uitdagende aan mijn job was vooral het coachen van leerkrachten, begeleiden van leerlingen en uitwerken van een pedagogisch beleid. Natuurlijk heb ik voordien ook heel graag lesgegeven maar in een kleine school zoals Sint-Pieter is de drempel tussen directie en leerlingen niet zo groot. Tijdens de speeltijden en over de middag probeerde ik zoveel mogelijk tussen de leerlingen te zijn. Ook het duodirecteurschap de laatste vijf jaar, samen met Kati Van Ryckeghem, had een meerwaarde. We konden immers altijd samen overleggen vooraleer bepaalde beslissingen genomen werden.""In een kleine school zijn er geen middelen voor een middenkader waardoor de directeur voor alles alleen verantwoordelijk is. Ik heb mijn job altijd graag gedaan. Behalve het uitstippelen van een pedagogisch beleid en het ondersteunen van leerkrachten en leerlingen was er ook het organiseren van het schoolse leven en de aandacht voor het talent van elke leerling. Samen met de leerkrachten hebben wij op school ook een Europees project uitgebouwd met scholen uit Spanje, Noorwegen en Italië. Daar ben ik wel trots op." "Mijn opvolgers zijn heel competent en vullen elkaar goed aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de school fantastisch zullen leiden. Ik zal na mijn pensioen nog met plezier terugkeren maar de verantwoordelijkheid ligt nu bij Kati en Robby. Kati, met wie ik vijf jaar de directeursjob vervulde, blijft directeur. De continuïteit blijft dus behouden. "Wat ik zeker wil doen nu ik met pensioen ben? Zoals iedereen: meer tijd maken voor mijn partner, de kinderen en vooral de vier kleinkinderen. Ook hoop ik nu meer tijd te hebben voor mezelf zodat ik meer kan lezen, reizen, tuinieren... Ik neem afscheid met een dubbel gevoel. Enerzijds neem ik afscheid van de leerlingen, leerkrachten en collega's. Ik zal hen wel missen. Maar anderzijds betekent het een nieuwe fase in mijn leven. Ik kijk er echt naar uit!" Opvolger Robby De Boeck (39) woont in Ruddervoorde. Als leraar secundair onderwijs gaf hij al 17 jaar Muzikale Opvoeding, 15 jaar Engels, 3 jaar expressie en fungeerde hij ook al 14 jaar als opvoeder in de Middenschool Sint-Pieter."Het is een kleine school met een familiaal karakter", aldus de nieuwe directeur die vanaf 1 september het directieteam vormt, samen met Kati Van Ryckeghem. "Het is een warm nest voor iedereen, met kwalitatief onderwijs door professionele leerkrachten die een hecht team vormen. Toen directeur Sabine Schepens besloot om met pensioen te gaan kreeg ik de aanbieding om haar op te volgen. Ik voelde mij vereerd en wil de uitdaging heel graag aangaan. Uiteraard zal ik het lesgeven missen maar aangezien ik ook halftijds opvoeder blijf, zijn er nog talrijke momenten om onder de leerlingen aanwezig te kunnen zijn. Mijn belangrijkste ambitie is, naast de grote uitdaging om het onderwijs te moderniseren, vooral te blijven werken aan een aangenaam schoolklimaat. Een school waar leren belangrijk is, maar ook het zich goed voelen en de juiste waarden en normen meegeven zodat onze leerlingen kunnen uitgroeien tot sociale mensen met een rijke persoonlijkheid. Wat de kenmerken zijn van een goede directeur? Horen, zien en zwijgen", lacht Robby De Boeck. (Piet Himpens)