Sabine Schepens gaf 25 jaar les in 'De Frères' alvorens 15 jaar als directeur te werken in Middenschool Sint-Pieter. "Het boeiende en uitdagende aan mijn job was vooral het coachen van leerkrachten, begeleiden van leerlingen en uitwerken van een pedagogisch beleid. Natuurlijk heb ik voordien ook heel graag lesgegeven maar in een kleine school zoals Sint-Pieter is de drempel tussen directie en leerlingen niet zo groot. Tijdens de speeltijden en over de middag probeerde ik zoveel mogelijk tussen de leerlingen te zijn. Ook het duodirecteurschap de laatste vijf jaar, samen met Kati Van Ryckeghem, had een meerwaarde. We konden immers altijd samen overleggen vooraleer bepaalde beslissinge...