Door Erik De Block
...

Door Erik De BlockHet vorige bestuur van jeugdhuis De Jukte gooide de handdoek in de ring. "De meeste OUD-bestuursleden werken ondertussen en hadden daardoor niet voldoende tijd om zich voor De Jukte naar behoren in te zetten", aldus Yara. "Ze zagen het niet meer zitten om nog verder te doen. Er is een oproep voor nieuwe bestuursleden geweest en er vond hier een infovergadering plaats. Met een grote opkomst want het zat goed vol."De nieuwe voorzitster Yara Bogaert is een ex-Tabaksfee en zetelt sedert begin dit jaar voor SP.A als gemeenteraadslid. Het nieuw bestuur bestaat verder uit ondervoorzitster Chauni Delcroix, Ismien Vervaeke (secretariaat), penningmeester Maxime Vérin (tevens IT-verantwoordelijke), Delphine Depuydt (caféverantwoordelijke), Caitlin Deleu (social media en promo verantwoordelijke), Branko Vandamme en Aurelie Vuylsteker. Ze wonen allemaal in Geluwe, uitgezonderd Delphine die in Wervik woont.Was het niet geweest van het nieuw bestuur, dan viel hoogstwaarschijnlijk het doek over het jeugdhuis. "Dan zou er niets meer geweest zijn voor de jeugd in Geluwe", vertelt ondervoorzitster Chauni Delcroix. De Jukte was de laatste keer open met oudejaar. Vorige week zaterdag was het jeugdhuis voor het eerst weer open. "Er was een grote opkomst, we zijn tevreden", aldus de kersverse voorzitster. "Er waren ook nieuwe gezichten.""Het programma voor de komende maanden staat nog niet vast. We willen in juli iets doen tijdens de Gapersfeesten. Voor de rest zijn we zelf nog aan het zoeken hoe en wat we gaan doen. De komende maanden gaan we op vrijdagavond maar om de twee à drie weken open zijn. We denken eraan om tijdens de grote vakantie ook te openen op woensdagavond. Vroeger was De Jukte op woensdag altijd gesloten.""We willen meer dan enkel en alleen fuiven organiseren. We denken ook aan workshops. Dat kan heel divers zijn. Van haartooi tot een opleiding tot dj. Of bijvoorbeeld ook een cursus EHBO. Lokaal opkomend talent willen we tijdens een fuif of workshop ook een kans geven.""We richten ons tot jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er komen ook jongeren uit Menen, Wervik en zelfs Ieper. Iedereen is welkom. We kiezen voor democratische prijzen. Er zijn hier ook gezelschapsspelletjes aanwezig.""Volgend jaar bestaat De Jukte 25 jaar en gaan we dat jubileum vieren. Wat wel veel voorbereiding gaat vragen." Op termijn verhuist het jeugdhuis naar het nieuw gemeenschapscentrum in de Wervikstraat. "We kijken er wel naar uit", aldus Yara die aan Vives Kortrijk laatstejaarsstudente Sociaal Werk is. "In de nieuwbouw zal de infrastructuur beter en moderner zijn. Al heeft die kelder in De Gaper ook zijn charmes."Belangrijk voor een jeugdhuis zijn uiteraard de bestellers en medewerkers. "Tijdens de infovergadering boden zich acht nieuwe vrijwilligers aan", zegt Yara. "We willen de bestellers trouwens laten meedenken over de invulling van de fuiven, workshops en andere activiteiten. Iedereen kan zelf intekenen wanneer hij of zij kan komen helpen. We kunnen trouwens ook altijd terecht bij de vorige bestuursleden. Wanneer nodig willen ze ons nog altijd ondersteunen."Het nieuwe bestuur verdeelde de verschillende functies onder elkaar. "We kenden elkaar eigenlijk niet", vertelt Yara. "Daardoor leerden we heel wat nieuwe mensen kennen."De komst van het nieuw bestuur wordt zaterdag 13 april vanaf 20 uur gevierd met een Easterhunt party. Er draaien verschillende dj's. De line-up: dj Double D (20 tot 21 uur), dj Vinson (21 tot 22.30 uur), dj Greggn (22.30 tot 23.30 uur), dj Snes (23.30 tot 1 uur), dj Br3in3 (1 tot 3 uur). De toegang is gratis en er zijn bovendien prijzen te winnen. "De foto's van de nieuwe bestuursleden zullen hier overal uithangen en wie ons vindt, krijgt een gratis consumptie", geeft de voorzitster nog mee.